Fotografering

Læs hvordan vi sætter billeder på dagligdagen

Børnegrupperne bliver fotograferet én gang om året af en fotograf. Det er altså udelukkende et gruppefoto!
Der vil i løbet af året blive taget billeder af jeres børn ved forskellige arrangementer eller hverdagsoplevelser, som blandt andet bliver brugt i vores pædagogiske dokumentation i hverdagen.

Vi vil gerne at Sydbyens hjemmeside afspejler vores hverdag og ønsker derfor i et rimeligt omfang at bruge billeder, der viser vores hverdags aktiviteter. Vi tager også af og til mindre filmklip.

Ved indmelding af jeres barn, udfylder I stamkortet på Tabulex, hvor der bl.a. også bliver sat kryds omkring tilladelse til fotografering af barnet. Her skal I også tage stilling til om billeder med jeres barn på må bruges på hjemmesiden.
Ønsker I ikke at der bliver taget billeder, må I gerne oplyse omkring dette til stuen.

Det vil i stor udstrækning være situationsbilleder, altså børn i grupper der bliver optaget, og det vil sikkert ikke være alle børn, der bliver optaget. Det vil være afhængig af de aktiviteter, der bliver en del af film eller fotos.

Lidt mere info

Grundlæggende er det Datatilsynet, der har udarbejdet retningslinjer for billeder på internettet, og disse retningslinjer er vi helt opmærksomme på. Billeder og video der må antages at virke krænkende for de afbildede er naturligvis ikke tilladt, og dette er vi naturligvis også helt opmærksomme på.

Siden er sidst opdateret 14. februar 2019