Lukkedage

Der er lukket i dagene:

  • Mellem jul og nytår
  • Grundlovsdag
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Ved disse dage, med undtagelse af Grundlovsdag, tilbydes en pasningsordning i en af kommunens daginstitutioner.