Mobiltelefoner

Børneinstitutionen er mobilfri zone. Læg venligst mærke til vores forbudsskilte ved indgangen.

Vi ønsker ikke, at forældre eller andre, der afleverer eller afhenter børn, taler i mobiltelefon, da vi forventer, at der er dialog og nærvær i disse situationer.