Parkering

Værd at vide om parkeringsforhold

Husk at vise hensyn ved parkering foran institutionen. For at forhindre kaos, er det vigtigt, at der ikke bliver parkeret uden for båsene. Fejøvej er offentlig vej, og der kan parkeres med hensyntagen til almindelige regler i følge færdselsloven - der er nogle få parkeringsbåse. 

Og altid: Husk at slukke for motoren - her er børn, som skal have frisk luft hver dag!