Sygdom

Regler om syge børn i institutionen

Sygdom har mange ansigter og der ligger mange udfordringer for børn og personale hvis stuen modtager syge børn.

Hvad angår forkølelser og lignende, må barnets tilstand ikke være værre, end at det kan deltage i normale aktiviteter såsom gåture og udelege, da vi ikke har mulighed for at tage særlige hensyn.

Vi vil gøre alt for at hjælpe, men I skal være bevidste om at personalet i Sydbyen ikke har en sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn. Vi kan kun råde og vejlede.

Retningslinien er derfor at syge børn skal holdes hjemme og derved adskilles fra andre børn, for at reducere mængden af smittestoffer i Sydbyen.

Barnet må igen komme i institutionen når:

  • Dets almentilstand er upåvirket
  • Barnet er feberfrit
  • Barnet ikke længere frembryder nogen smitterisiko
  • Barnet ikke længere har behov for mere omsorg og pleje end normalt
  • Barnet kan følge med i de daglige aktiviteter uden besvær

 

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2013/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge---Vejledning-om-forebyggelse-i-daginstitutioner-skoler-m-v (nyt vindue)