Børnehaven

3 - 5 år - livet er en leg

Snart fylder jeres barn 3 år, og det er tid til at starte i børnehave. Her åbnes en ny verden, af muligheder og udfordringer for de 3 til 5 årige børn.

Børnehaveafdelingen består af tre grupper. Til hver gruppe er knyttet  primær-voksne, som hjælper og støtter det enkelte barn i dets udvikling, og som varetager den tætte forældrekontakt. Det er således også de primærvoksnes opgave at skabe nogle rammer for gruppen, så alle børn trives, føler sig trygge og frem for alt synes, at det er sjovt at gå i børnehave. 

En typisk dag i Børnehaven

Kl. 6.00 – 7.15: Mulighed for morgenmad i multirummet.

Kl. 6.00 - 7.30: Brumbassen er åben for at modtage børn.

Kl. 8.00 - 9.00: Alle børn laver morgenopgave på egne stuer.

Kl. 9.00 : Børnene tilbydes en formiddagsmad fra egen madpakke.

Kl. 11.00: Alle stuer holder sproglig opmærksomhed.

Kl. 11.30-12.00: Vi spiser madpakker. 

Kl. 12.00-14.00: Børnene er på legepladsen.

Børn som har behov for det, sover sammen. Der vil altid være en voksen tilstede. 

Kl. 14.30: Børnene spiser deres medbragte mellemmåltid. 

Ca. Kl. 16.00: Stuerne lukkes gravist ned og vi samles på en af Børnehave stuerne.       

Børn fra hele huset er på en af lukkestuerne i Børnehaven indtil Sydbyen lukker Kl. 18.00 (fredag kl. 17.00). Det er det sene personale som bestemmer hvilken stue.

Mariehønen - Brumbassen - Sommerfuglen

Barnet bliver tilknyttet én af følgende tre stuer: Mariehønen, Brumbassen eller Sommerfuglen.

Det er her børnesammensætningen, børnenes pædagogiske behov og de voksnes æstetiske smag som indrettes på de enkelte stuer. Alle stuer er inddelt i mindre hyggelige lege/læringsområder. Der er mulighed for at samle gruppen til en sproglig opmærksomhed på gulvet eller til morgenopgaven, frokost eller andre samlinger ved de opstillede borde.

Alle stuer indeholder mulighed for kreativ leg, udfordrende legetøj, bøger og spil til fordybelse. Stuerne bytter gerne indbyrdes, for at veksle stuens aktiviteter. I det tilstødende multirum er der mulighed for at hente eller benytte fungtionslegetøj. Her er der også mulighed for brug gøre brug af cykler, rullebræt, sansegynge og instrumenter. Her er der plads til mindre eller større legegrupper og motorisk udfoldelse.

Mariehønen er stuen som har et tilstødende atalie. Dette rum kan benyttes af børn fra hele børnehaven. Stuerne kan dog også hente kreative materialer: maling, perler, karton, genbrug og meget mere, som kan bruges på egen stue.

Sproglig opmærksomhed

Kl. 11-11.30 holder vi sproglig opmærksomhed. I denne halve time er der stort fokus på at lære børnene nogle færdigheder såsom at holde fokus, sidde stille, lytte og række hånden op. Til sproglig opmærksomhed arbejdes der med de forskellige læreplanstemaer (sociale kompetencer, sproglig udvikling, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier). 

Nogle gange er alle børn fra stuen sammen men ofte deles børnene i mindre grupper ud fra f.eks. alder. 

Projekter 

Børnehaven arbejder hele året meget projektorienteret. Der er både kortere og længerevarende projekter i løbet af året, som alle tre stuer arbejder intensivt med, blandt andet er morgen opgaven som regel altid relateret til det igangværende projekt. 

I forbindelse med planlægningen af de forskellige projekter lægges der stor vægt på at arbejde med alle de forskellige læreplanstemaer, sådan at alle børn bliver favnet bredest muligt. 

Legepladsen

Vores legeplads rummer masser af muligheder: sandkasse, gynger, klatretårn, rutsjebaner, diverse køretøjer, legehuse, bålplads, lille boldbane med mere. Vores legeplads er GRØN forstået således, vi prioriterer en masse træer, buske, blomster og små oaser, hvor der kan skabes fred og ro eller mulighed for fordybelse og måske lidt hygge.

Efter nogle år i børnehaven med en masse oplevelser og erfaringer rigere, åbner døren sig til Satellitten.

Siden er sidst opdateret 23. september 2022