Børnehaven

3 - 5 år - livet er en leg

Snart fylder jeres barn 3 år, og det er tid til at starte i børnehave. Her åbnes en ny verden, af muligheder og udfordringer for de 3 til 5 årige børn.

Børnehaveafdelingen består af tre grupper. Til hver gruppe er knyttet  primær-voksne, som hjælper og støtter det enkelte barn i dets udvikling, og som varetager den tætte forældrekontakt. Det er således også de primærvoksnes opgave at skabe nogle rammer for gruppen, så alle børn trives, føler sig trygge og frem for alt synes, at det er sjovt at gå i børnehave. 

En typisk dag i Børnehaven

Kl. 6.00 – 7.30: tilbydes der morgenmad i cafeen.

Kl. 6.00 - 8.00: er Fyrtårnet åben for at modtage børn.

Kl. 8.00 - 9.00: laver alle børn morgenopgave på alle tre stuer.

Kl. 9.00-10.00: kan spise et stk. rugbrød fra egen madpakke.

Kl. 11.00: holdes der sproglig opmærksomhed på stuerne

Kl. 11.30-12.00: spiser vi madpakker i cafeen. 

Kl. 12.00-14.00: sover de børn, som har behov og resten af børnene er på legepladsen.

Kl. 14.30: spiser børnene deres medbragte mellemmåltid på stuerne. 

Ca. Kl. 16.00: lukker stuerne ned og vi samles på fyrtårnet. Hvor vi er til Sydbyen lukker Kl. 18.00 (fredag kl. 17.00).

Øst - Vest - Fyrtårnet

Barnet bliver tilknyttet én af følgende tre stuer: Øst, Vest eller Fyrtårnet. Børnehaven er opdelt således at alle tre stuer rummer forskellige funktioner: 

  • Øst indbyder til spil, læsning af bøger samt rolleleg.
  • Fyrtårnet lægger vægt på masser af leg med fokus på konstruktionsleg
  • Vest indbyder til kreativitet med blandt andet perler, maling og klippe/klistre. 

Selvom alle tre stuer er tematiseret, har alle børn mulighed for at lege med alle former for legetøj. Børnene kan efter aftale med de voksne besøge de øvrige stuer, og personalet sørger for at bytte legetøj en gang i mellem. 

Sproglig opmærksomhed

Kl. 11-11.30. holder vi sproglig opmærksomhed. I denne halve time er der stort fokus på at lære børnene nogle færdigheder såsom at holde fokus, sidde stille, lytte og række hånden op. Til sproglig opmærksomhed arbejdes der med de forskellige læreplanstemaer (sociale kompetencer, sproglig udvikling, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier). 

Nogle gange er alle børn fra stuen sammen, andre gange er de delt i grupper ud fra f.eks. alder. Fredag er hele børnehaven samlet i cafeen til Fredagssang, hvor der bliver sunget, fortalt historier, og så slutter vi af med at ønske hinanden god weekend. 

Projekter 

Børnehaven arbejder hele året meget projektorienteret. Der er både kortere og længerevarende projekter i løbet af året, som alle tre stuer arbejder intensivt med, blandt andet er morgen opgaven som regel altid relateret til det igangværende projekt. 

I forbindelse med planlægningen af de forskellige projekter lægges der stor vægt på at arbejde med alle de forskellige læreplanstemaer, sådan at alle børn bliver favnet bredest muligt. 

Legepladsen

Vores legeplads rummer masser af muligheder: sandkasse, gynger, klatreborg, rutsjebaner, diverse køretøjer, legehuse, bålplads, lille boldbane med mere. Vores legeplads er GRØN forstået således, vi prioriterer en masse træer, buske, blomster og små oaser, hvor der kan skabes fred og ro eller mulighed for fordybelse og måske lidt hygge.

Efter nogle år i børnehaven med en masse oplevelser og erfaringer rigere, åbner døren sig til Satellitten.