Førskolegruppen

5 - 6 år - snart klar til skole

Spændende udfordringer i Satellitten

Året før barnet skal starte i børnehaveklasse, flyttes han/hun til Satellitten. Vi har valgt at samle de ældste børn i et selvstændigt hus, så de inden skolestart har mulighed for at knytte venskaber med de børn, de eventuelt skal gå i skole med senere og for, at de i trygge, kendte rammer kan prøve sig selv af i forhold til jævnaldrende.

Vi mener også, at børn i denne alder har brug for andre og større udfordringer i deres dagligdag end de yngre børn, og det har vi bedre mulighed for at give dem ved denne opdeling.

Vi ønsker at give børnene spændende udfordringer, der netop passer til denne aldersgruppe. Det handler om aktiviteter og projekter, der styrker barnets selvværd og selvstændighed, intellekt og motorik, det sociale samvær og dét at tackle sine følelser. Satellitten er et selvstændigt hus indrettet med:

  • Den første stue hvor Stjernerne bor.
  • Det næste rum er Atelier. Her kan børnene male, lave krative ting og lege og være i mindre grupper. 
  • Den bagerste stue er der hvor Solstrålerne bor.
  • Det miderste rum er cafeen/køkken. Rummet bruges til leg, spisning og mulighed for at inddele børn i mindre grupper. Til læsegrupper, spillegrupper eller konstruktionsleg.
  • Til højre for cafeen findes to små rum. Disse ændres alt efter gruppernes behov. 

Satellitten starter altid dagen med en morgenopgave i egen gruppe. Det er en god rutine, som samler gruppen og som skaber ro i afleverings situationen. Morgenopgaven indeholder udfordrende opgaver som styrker barnet indenfor læreplanstemaerne. Opgaverne kan tage udgangspunkt i et projekt eller mindre før skole opgaver. Den kan indeholde tal, bogstaver, farver og motoriske udfordringer. 

Kl. 9.00 Alle børn spiser en formiddagsmad. Her læses eller fortælles historie. 

Om formiddagen kan der være forskellige aktiviteter på stuerne, ture ud af huset eller bevægelse i rytmik rummet.

Kl. 11.00 holder begge stuer sproglig opmærksomhed. Indholdet kan være sociale lege, snak om begreber, farver, tal, bogstaver, sange, rim og remser samt arbejde med de sociale kompetencer.

kl. 11.30 spiser alle frokost i mindre grupper.

kl.12.00 - 14.00 alle børn går på legepladsen.

Grupperne tager på ture. Det kan være en tur ud i naturen, hvor børnene får motoriske udfordringer, kulturelle oplevelser eller andet, hvor de får brugt hovedet - altså får nye input, som de kan arbejde videre med.

Børnenes selvværd og selvstændighed er også noget, vi arbejder meget med i Satellitten. Vi tager udgangspunkt i det, børnene er gode til; vi tager dem alvorlige, så de oplever, at vi som personer finder dem vigtige og betydningsfulde. Det giver børnene en stor tilfredsstillelse selv at kunne klæde sig af og på, selv klare toiletbesøg og i det hele taget gøre sig så uafhængige af de voksne som overhovedet muligt. Denne selvhjulpenhed er meget vigtig for børnene i forhold til forberedelsen til skolelivet. Børnenes Satellit-karriere bliver afsluttet med ”dimission”, hvor de børn, som skal begynde i skole får ”diplom” og ”hue” samt et par ord med på vejen af de voksne.

I Satellitten vil vi gerne ”bygge bro” til skolen således, at vores børn kan få en god overgang til skolelivet. Derfor har vi et godt samarbejde med den lokale Antvorskov Skole. Samarbejdet går ud på, at vi mødes regelmæssigt og drøfter, hvad vi kan gøre for at give børnene den optimale overgang, et eksempel er vores besøg i skolen i løbet af foråret. I efteråret besøger de voksne 0. klasse på Antvorskov Skole for at se,  hvordan det går med børnene, vi lige har sendt derover.

Spirene

Der kan være perioder, hvor der i Satellitten bliver oprettet en gruppe, som vi kalder Spirene. Det er de ældste børn fra børnehaven, der rykker i Satellitten lidt før tid. Det sker, når der opstår pladsmangel i børnehaven, altså at der i en periode bliver indskrevet så mange børn i børnehaven, at pladsen bliver alt for trang.

Spirene indgår i dagligdagen i Satellitten, der vil dog være specielle aktiviteter eller projekter for Spirene, når førskolebørnene laver særligt planlagte skoleforberedende opgaver, eller når de skal besøge skolen. Vi finder det vigtigt at overgangen fra børnehave til Satellitten også for disse børn bliver noget særligt.

Siden er sidst opdateret 23. september 2022