Forældre

Samarbejde er vejen frem

I Børneinstitutionen Sydbyen lægger vi meget vægt på forældresamarbejdet. 

Vi har det mere formaliserede samarbejde med forældrebestyrelsen, men den daglige kontakt imellem forældre og personale anser vi for at være meget væsentlig for at skabe de optimale rammer for hvert barn i institutionen. Det er vigtigt, at vi gensidigt har en stor grad af åbenhed og respekt samt viljen til samarbejde.

I hverdagen forekommer aktiviteter hvor forældrene er involveret på forskellig måde. Stuerne planlægger mindre arrangementer af og til, og så arrangerer vi fyraftensmøder med forskellige aktuelle temaer for forældre, hen over året.