Forældrebestyrelsens arbejdsgrundlag

Vil du vide mere

Forældrebestyrelsen er din mulighed for at give din mening og idéer til kende og få indflydelse på dit barns hverdag.

Det kan du gøre enten ved at stille op til valg til forældrebestyrelsen eller tage kontakt til en fra den siddende forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen tilstræber at være 5 repræsentanter og 2 suppleanter
Personalet er repræsenteret med 2 personaler. Der udover deltager institutionsleder og souschef altid i bestyrelsesmøderne.
Der afholdes som hovedregel 4 ordinære bestyrelsesmøder om året.
 
Hvis du vil læse mere herom anbefaler vi styrelsesvedtægten.
Siden er sidst opdateret 22. januar 2016