Forældresamtaler

Lad os tage en snak om dit/jeres barn

Alle forældre i vuggestue og børnehave bliver tilbudt en forældresamtale, når barnet har været i gruppen i ca. 3. måneder. 
Satellitten afholder samtaler i september/oktober og marts måned.

Personalet vil altid indkalde til en samtale, hvis vi finder, at der er behov eller ved akut opståede forhold. 
Forældre vil altid kunne aftale tid for en samtale med stuens personale, hvis I har behov for det.

I Satellitten indkaldes til en før-skolesamtale i foråret.
Siden er sidst opdateret 14. februar 2019