Ny forældre i Sydbyen

Vi har nogle forventninger til dig - læs dem her

For at forældre og personale kan opnå et godt samarbejde, er det nødvendigt, at børn og forældre bliver godt modtaget. Derfor er det vigtigt, at du som forældre ringer og aftaler en tid med personalet inden det første besøg.   

Vi bestræber os på, at der er tid og mulighed for, at det nye barn og forældre kan få en snak med personalet ved opstart.

Det er også vigtigt, at I som forældre kan få besvaret evt. spørgsmål og få mulighed for at fortælle om netop jeres barn og dets behov.   

Af hensyn til det enkelte barns indkøring, bliver der indgået en aftale mellem forældre og stuens personale, så barnet får den mest hensigtsmæssige start. 

Vær' opmærksom på at udfylde "stamkort" i Tabulex - det er vores ForældreIntra, og det er vigtigt at alle oplysninger altid er up to date. Disse oplysninger er eksempelvis "hvem må hente barnet", "telefonnumre privat og på job", "adresse" og meget mere.

Forventninger til dig som forælder

  • At du kontakter en voksen ved ankomst og afhentning. 
  • At du i Tabulex ForældreIntra giver info om fridage, sygedage, ferie med videre og at du på Tabulex indskriver dit barns komme og gå tider.
  • At du holder dig ajour med den info vi sender til dig via Tabulex.
  • At du tjekker dit barn ind og ud, på infotavlen på stuen.
  • At du læser information ved indgangen på infotavlen og i øvrigt på eventuelle sedler og øvrigt info.
  • At du svarer på breve, invitationer, er opmærksom på opslag for eksempel vedrørende sygdom, ferier med videre.
  • At du henvender dig til personalet, eventuelt virksomhedslederen hvis der er noget du er utilfreds med.
Siden er sidst opdateret 20. juni 2019