Bestyrelsesmøde august 2019

Referat Bestyrelsesmøde 28. august 2019.

Referat er godkendt.

Formanden har valgt at trække sig fra bestyrelsen d.d. af personlige årsager. Næstformanden Mads Carlsen, træder ind som suppleant.

Nyt fra Sydbyen: Hovedtema økonomi

Naturlig afgang af børn (6 stk) på grund af flytning, det er dyrt at miste børn før tid. Vil gerne have nogle nye, men der er ikke nok børn i Slagelse, dog bygges der 2 nye institutioner. Det vides ikke om der åbnes nye for at lukke nogen andre. Uoverensstemmelse mellem børne tal mellem 2 systemer. Pr. 1/12 vil der i børnehaven være 20 på hver stue, hvilket er okay.

Hvis der ikke kommer nok børn koster det, og kan gå ud over økonomien.  

På grund af personale ændringer, laves der en rokering af personalet. Alle nye er kendte af huset og er allerede kommet godt i gang.

Efter et længere sygdoms forløb, er der af driftsmæssige årsager og øvrige personalers trivsel, valgt at lave en uansøgt afskedigelse af Betina Devantier, hvilket koster lidt ekstra vikartimer. Ud over vikartimer, koster en opsigelse lidt ekstra, men det går. Stillingen er afsat.

Personale status:

Skov lærk: Jeanette Th, Heidi og Lotte

Sang lærk: Janne A, Viktoria, Vinni går på efterløn 27/9-19

Store lærk: Mai-Brit N, Rikke, Sabine, Christina R og Christina D, forlænget til 31 /5-20. Sydbyen har ikke fået tildelt studerende.

Vest: Janne D, Lea og Vikar

Fyrtårnet: Mette S, Elsebeth og Stine

Øst: Ditte, Marika og Malene R

Satellitten: Malene K.P, Mette, Anni og Amela

 

Souschef stillingen har været slået op, men den rigtige var ikke at finde, stillingen genopslås.

Solstråle:

Der er fundet et super legetårn til midten af legepladsen. Mai-Britt har været i dialog med ejendomsservice, for at få en del af finansieringen. Der er nu bevilliget penge som kan tillægges de 50.000 Sydbyen selv havde til legeplads byggeri. Ju.hu -))

Bag for en sag den 10. oktober 2019: Der sponsoreres et lille bage kit fra forskellige sponsorer. Sydbyen bager og sælger bagværk til forældrene. Det støtter bl.a børnetelefonen, så vi håber forældrene vil bakke op, om en god sag.

Høring annulleret; Ny Børn og Ungepolitik, trukket tilbage og der arbejdes videre med den. Den kommer senere til høring.

Organisationsændring. Kommunal direktør med store visioner, koncern ledelse over virksomhedsleder, i midten er støtteafdelinger (PPR, it, lønkontoret osv)

Den store ændring er ?? Vi ved det ikke helt. Der arbejdes videre med organisationsændringerne. Alle bliver hørt og inkluderet.

Vi håber støttekorpset kommer tættere på, så alle former for sagsbehandlinger går hurtigere. Som det er nu er der ca. 2 mdrs. ventetid på psykolog.

Der er flere dialogmøder den næste måned, hvor det er muligt at stille spørgsmål, som vil blive taget med til overvejelse i den nye organisation.

Der vil være en kort høringsperiode, og et forslag skal ligge klar 1/11-19

På virksomhedsledermødet blev skitsen drøftet, og vi håber at, vi i vores egen lille kreds, bliver bedre til at hjælpe hinanden og måske hente viden og inspiration, andre steder i kommunen.

Der er fra en forældre ønsket flere arrangementer, fx sommerfest osv. Der er mange arrangementer i Sydbyen, fx bedsteforældredag, julearrangement, forårskoncert mm.

Men den 25/9-19 kl. 17.00-19 afholdes et arrangement, fællesspisning.

Arrangementet afholdes samme dag som et afdelingsmøde, så det ikke koster personale timer.

Det er vigtigt at der ikke går timer fra børnene og det ikke økonomisk skal vær tungt.

Der skal muligvis stilles borde osv. op, hvilket forældrebestyrelsen gerne hjælper med.

Vi vil gerne reklamere for forældrebestyrelsen og det kommende valg til arrangementet, så dem der ikke ved så meget om det bliver klogere, og måske melder sig.

Afdeling møderne er også afkortet med en time, en gang om måneden 10 gange om året. Personalet et glade for det, og det kommer børnene til gode da de får flere hænder flere timer. Team møde holdes i frokosttiden, og vi skiftes til at passes børn, koster heller ikke ekstra timer.

’Tal med din pædagog’: før afholdtes der flere samtaler forældre og pædagoger imellem, men blev skåret ned da der ikke var meget at sige. Vi overvejer om der skal sættes noget tid af til at tale med din pædagog. Fortsættelse følger.

Valg til bestyrelse: Vi skal have ny formand. Mads og Michelle er på valg. Valg afholdes tirsdag i uge 44, og vi regner med at sidde med stemmesedler morgen og eftermiddag på valgdagen. Mads vil gerne sidde om morgenen fra kl. 06.30, Michelle sidder om eftermiddagen, fra kl. 14.00.

Siden er sidst opdateret 24. februar 2020