Bestyrelsesmøde august 2021

 

Nyt i forhold til Covid-19

 

Efterhånden er vi ved at være ved normale tilstande, som tidligere inden covid-19.  Vi har været rimelig forskånet i forhold til andre institutioner. Vi har kun måtte lukke akut ned 2 gange indenfor de sidste 1 1/2 år, udover det regeringen har besluttet. Begge gange i Små lærker. Dette på baggrund af 2 personaler som har været ramt af covid-19.

Vi har efterhånden lært at leve med, at vi skal være ekstra opmærksomme på afstanden til fremmede, som ikke er i vores boble. Dette selv om mange heldigvis efterhånden er vaccineret.                                                                                                   Det skal siges at vi igennem hele forløbet med covid-19, ikke har gået på kompromis med den nære kontakt til hvert enkelt barn. Da dette ville have for store konsekvenser for barnet og vores pædagogiske arbejde med barnet og gruppen. Samtidig er den fysiske og nære kontakt vigtig i forhold til barnet og de sociale relationer. Børn er heldigvis så umiddelbare og kan derfor ikke lade være at komme tæt på.                                                                                                                                

Rutiner i hverdagen:

Personalet afvasker og spritter stadig legetøj, overflader og sætter ekstra ind i forhold til hygiejne. Børnene har affundet sig med at fingrene vaskes, inden de går på stuen om morgenen og generelt oftere i løbet af dagen. 

Vi har stadig reglen om at forældre ikke må gå ind på stuen. Dette ophæves fra mandag 27. august 2021. Dog skal alle forældre være opmærksom på at lave en så kort aflevering som muligt, så afleveringen ikke genere de pædagogiske aktiviteter som er i gang på stuen.

Vi havde en dialog i bestyrelsen vedrørende åbning af stuerne. Forældre gruppen fornemmede, at vi var lidt forbeholdende i forhold til afleveringen, da dette skaber lidt mere uro for alle børn. Hvis forældrene kommer ind på stuen. Derfor blev det besluttet at stuerne stadig holdes lukket om morgenen, mens at der vil være mulighed for at komme helt ind på stuen om eftermiddagen ved afhentning. Her vil der også være mulighed for en kort snak med personalet, hvis der er behov for dette. Disse nye tiltag starter op mandag den 6. september 2021.     

Sygdom blandt børn og personale:

Sygdom behandles efterhånden som de tidligere retningslinjer før Corona. Dog vil vi alle stadig være opmærksom på at børn og nogle forældre ikke er vaccineret og derfor vil vi her være opmærksom på hvilke symptomer som er tilstede. Vi er jo ikke læger men henstiller stadig til at alle er opmærksomme på ikke at aflevere børn med symptomer som feber, ondt i hoved eller generel utilpashed.

I tilfælde af Corona udbrud i daginstitutionen, skal vi udfylde og aflevere en blanket med navne på involverede i nedlukningen. Dette bruges til statistik og opfølgning fra Slagelse kommune og Corona opsporings enheden.

Bodil Bahnsen og Maj-britt Thy bliver også altid informeret ved nedslag af covid-19

Testning er stadig på 4 og 6 dagen.

Tak til alle forældre for at være utrolig imødekommende og forstående hver gang vi har lavet noget om i denne periode.

Alle har gjort et kæmpe arbejde for at hverdagen skal blive så normal som mulig.

Nye tiltag fra fredag den 10. september 2021;

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud#9732cf2c62ab4613836d887dbd3ff625 (nyt vindue)

 

Nyt fra Sydbyen

 

Renovering i Store lærker

Tømrer skal bygge ny skillevæg med dør under trappen.

Maler har sendt tilbud ang. Maling af nedgang til Store lærker og i garderoben i store lærker. Dette igangsættes i uge 42

Nye garderober. Tilbud kommer torsdag den 26. august

Garderoberne sættes op omkring november. Pga. forsinkelser.

Byggeprojekt i Store Lærker

Jeg har i samråd med kommunale ejendomme lavet en ansøgning vedrørende renovering af toiletter i Store Lærker. Det er en meget omfattende ombygning og derfor skal denne med i byrådets budget forhandlinger til 2022. Vi afventer.

Cafeen i hovedhuset

Det var en god beslutning at bruge cafeen som et multirum. De mange kvm bruges i dag optimalt til leg, spisning, sproglig opmærksomhed og bare som ekstra rum.

Vi udvider løbende med afslapnings huse, legetøj og forskellige læring/legemiljøer.

Dokumentationen fra børnehaven er efterhånden også rykket til cafeen.

Facade skilt og ved indkørsel

Jeg har kontaktet en kunstner som vil male et maleri specielt til os. Reklamecentret på kalundborgvej vil trykke det på alu så det holder længere.

Forventes at blive opsat sidst i september.

Legeplads

Begge legepladser er efterhånden blevet som vi gerne vil have dem. Der er som det sidste indkøbt 1 vippedyr til små lærker og 2 til den store legeplads. Disse er børnene meget glade for.

Næste år vil vi på områderne ved bakkerne, så vilde blomster som ikke skal slås før til efteråret. Det er godt for miljøet og faunaen og så vil det være en speciel sanse oplevelse for børnene, at lege i det høje græs og kunne plukke blomsterne.

I år har Elsebeth fra fyrtårnet sået vilde blomster nede ved mooncar banen, det er virkelig blevet et hyggeligt område. Her skal vi bare finde en løsning på at lave et hårdt underlag så det er nemmere at køre på.

Personale situation

Vikar i sommerferien har været Christina og Frederikke. De er nu stoppet, men kan helt sikkert bruges i ferier, da de er under uddannelse. De er begge nogle utrolig søde og meget kompetente piger som vi vil savne.

Sisse er startet og er kommet godt ind i huset. Sisse har været en del på Vest, men vil have base på Fyrtårnet fra på mandag den 30. august. Hun vil dog stadig fungere som flyver i hele huset i mindre grad.

Lærke er kommet ind på medicin studiet pr. 1. februar 2022. Derfor vil hendes sidste dag være 31. december 2021. Da hun skal flytte til København.

Vi har valgt at fastansætte Mia Madsen som har været i Sydbyen, en del år. Mia vil indtil videre have base i Små lærker.

Rikkes barsel slutter den 22. september 2021. Hun har informeret om at hun er gravid med sit anden barn, Derfor vil hun allerede gå fra igen den 26. oktober 2021.

Vi har derfor fastholdt Mie i det nye barselsvikariat. Rikke vil derfor være ekstra i en kort periode.

Mette er på barsel indtil sommer 2022.

Linda er studerende i Satellitten indtil 30. november 2021.

Maria PA studerende stopper i Sydbyen 10. september, for at færdiggøre sit studie. Maria har fået job i Skælskør efter endt uddannelse. Vi ønsker hende held og lykke.

Aula

Planen er at vi vil starte Aula op pr. 1. oktober. Dette afløser Tabulex.

Der udsendes information til alle forældre i uge 37

Pædagogisk lørdag

Vil i år foregå lørdag den 2. oktober 2021.

Her vil der være to hold med opfølgning på førstehjælp.

Den anden halvdel bruges på at gennemgå og afslutte Sydbyen egen evaluerings cirklen. Dette er en del af den pædagogiske læreplan.

https://sydbyen.slagelse.dk/om-os/paedagogisk-laereplan-og-profil/evaluering-af-den-paedagogiske-laereplan

Pædagogisk læreplan

Gennemgås ved oktober personalemødet. Så alle personaler og nyankomne er bevidste om vores pædagogiske mål. Forældre kan se læreplan på Sydbyens hjemmeside:

https://sydbyen.slagelse.dk/om-os/paedagogisk-laereplan-og-profil

Eventuelt:

Forslag fra bestyrelsen:

Genoptagelse af sociale arrangementer og forældremøder. Dialog hvordan sådan et arrangement kan tiltrække flest muligt forældre og tilgodese alle.

Dialog ved afdelingsmødet:

Vi forbereder og holder forældrekaffe og fælles arrangementer løbende. Næste fælles arrangement for hele Sydbyen vil være i foråret 2022. Forældrekaffe er allerede afholdt i Satellitten og andre stuer kommer efterfølgende.

Budget 2022

Udlevering af information vedr. budget orientering og proces for budget 2022.

Valg til bestyrelse

Der er valg til bestyrelse i november 2021. Der kommer yderligere information, når vi nærmer os ny valgperiode.

Michelle Ninzatti på valg – genopstiller ikke

Mads Carlsen på valg - genopstiller

Siden er sidst opdateret 7. september 2021