Bestyrelsesmøde februar 2020

1. Godkendelse af referat fra sidst
Alle godkender.

2. Hvad går vi og laver i Sydbyen?

Vuggestuen


Små lærker: lige nu arbejdes der med sanser – fra marts og frem er det udeliv med ture, krible krable projekt, bedsteforældredag og forløb med Musik Merete fra Slagelse Musikskole. Sommerferien = fælles aktiviteter – dette laves ud fra ugeplan, børnegruppe, vind og vejr – dette gør sig gældende for alle stuer. Til efterår/vinter vil der være projekter med dyr, sundhedsuge, høst og sidst men ikke mindst jul og julehygge. Der er stor fokus på tryghed hos det enkelte barn og forældrene. Der arbejdes meget visuelt – understøtter ord med billeder/figurer.

Store lærker: lige nu arbejdes der med eventyr, hvor børnene er med til at lave stuens egen fortællekuffert. Der vil fra marts og frem være udeliv (for de største) hvor der vil være fokus på krop og bevægelse, de mindste deltager til Musik Merete. I juni vil der være en bedsteforældredag (dato kommer når tiden nærmer sig). Til efterår/vinter vil der være fokus på naturen og skrald, sanser og sundhedsuge samt jul og hygge.

Den nye styrkede læreplan har meget fokus på læringsmiljøer i alle dagens gøremål såsom, puslesituation, spise madpakke, tage tøj af/på osv. Der er også kommet stor fokus på vigtigheden og betydningen af legen.

Børnehaven


Den 20/3 er der forældrekaffe – tidspunkt bliver meldt ud senere. Fra marts starter alle 3 stuer op på et nyt projekt CIRKUS – dette vil forløbe sig frem til midt maj. Hver stue vil arbejder med deres, som til slut skal ende med en fælles cirkusforestilling, hvor forældre og søskende bliver inviteret. Til efteråret kommer der er nyt projekt – dette er stadig under udarbejdelse. Og sluttelig vil der være juleklip og hygge i december.

 

Satellitten


Der arbejdes lige nu med Villads fra Valby – dette sker i brobygning med Antvorskov skole. Fra marts og frem til sommer vil der være forskellige projekter såsom, miljø/genbrug – her skal børnene ud i nærmiljøet og samle plastik, besøg skolens legeplads, dimensionsfest for de kommende skolebørn og deres forældre. Midt august starter den nye børnegruppe i Satellitten og til start vil der være fokus på at både børn og voksne skal lære hinanden at kende gennem rustesammenture og leg. På skolen er stuen tilknyttet en samarbejdsklasse og der vil løbende være projekter, hvor skolen og børnehaven besøger hinanden. Sundhedsugen (uge 41) vil der blive arbejdet med sund/usund, mad, krop og bevægelse. I november/december er der juleklip, øve/fremføre Lucia og krybbespil.

Alt dette og mere til kan du læse mere om på Sydbyens hjemmeside J  datoer for div. arrangementer vil blive meldt ud løbende i stuernes nyhedsbreve.

3. Nyt fra Sydbyen

  • Personale: Der vil være omrokering af personale i forbindelse med at Amela skal læse videre og derfor har opsagt sin stilling pr. 31/5, Jeanette fra store lærker starter i Satellitten når hun er tilbage fra barsel 28/4-20. Dette bevirker at det nu vil Satellitten som modtagere lønnede studerende. Victoria er
    ansat i sanglærker i pædagogstilling. Helle som er vikar på Vest, vil forsætte i barselsvikariat for Margueritte den 9/4-20.

         Den personale sammensætning som er i Store lærker i dag vil

         bibeholdes fremadrettet.

  • Der bliver lavet Kids-måling 13/5-20 denne afsluttes i juni.
  • Håndværkerne har meldt at taget er færdigt – dog er skal der undersøges om der er trængt fugt ind over mødelokalet.
  • Satellitten får lavet tidligere kontorlokale om til læse/hyggerum.
  • Træfældning – efter henvendelse fra grundejerforeningen Idagård, er der blevet fældet og beskåret flere træer samt hækken er klippet.
  • Udfordringer med parkering: Beboere fra Ærøvej har benyttet pladserne pga. manglende parkering og hærværk i området. Mai-Britt har været i dialog med ejendomsservice og har sat eget skilt op og indtil videre virker dette.

4. Nyt fra formand

Intet nyt

5. Nyt fra møder

Michelle har deltage i workshops omhandlende dialog om kommunens fremtidige organisering, opgaver og samarbejde. På de åbne dialogworkshops blev der tegnet omridset af, hvordan en ny struktur for Slagelse Kommune kan gøre os bedre til de tre pejlemærker, der er sat for kommunen:

1. Vi skaber velfærd ved at sætte borgeren først

2. Vi skaber velfærd gennem arbejdsfællesskaber

3. Vi skaber velfærd ved at sætte arbejdsglæden i højsædet

Brainstorming ud fra punkterne: hvordan et samarbejde om gode løsninger mellem vores centre skal være set udefra, hvordan borgere og frivillige lettere bliver inddraget i vores arbejde – og hvordan et godt samspil mellem politikere, virksomheder og borgere skal foregå?

Derudover arbejdes med forskellige prøvehandlinger/nye tiltag i kommunen.

Kick-off møde torsdag d. 27/2-20. Vedrørende den nye Børne og unge politik – Michelle og ledelsen deltager.

6. Henvendelse fra en forælder vedr. forældremøder og fødselsdage

Forældremøder:

Vi har modtaget et brev fra en forælder der efterspørger forældremøde. Der er afprøvet forskellige tiltag for at trække flere forældre til. Standart forældremøder lavet om til foredrag, teammøder, workshops – det er kun de samme forældre der deltager. Nye forslag til afholdelse er velkommen. Der vil blive udsendt en rundspørge til alle forældre, så vi i bestyrelsen og ledelsen kan få et overblik over hvor mange der har et ønske/behov for et forældremøde. Nærmere info kommer ud på Tabulex.

Fødselsdage:

Vi, i bestyrelsen og ledelsen, fastholder beslutningen om, at fødselsdage skal være ens for alle – for at undgå nogen skal føle sig udenfor. Der henvises til Sydbyens hjemmeside: Fødselsdagen bliver holdt i institutionen efter aftale med personalet. Vi modtager ikke invitationer til fødselsdage hjemme!Børnene må ikke selv medbringe gaver ligesom børn ikke må omdele invitationer i institutionen til private fester.

7. Evt.

Det opleves at der ofte bliver parkeret til venstre for indkørslen til Sydbyens parkeringsplads, dette er i strid med færdselsloven og skaber farlige situationer pga. dårligt udsyn/plads. Vi ønsker ingen skal komme til skade.

Der har været et par tilfælde af Fnat – der er talt med sundhedsplejersken, som forklare at det kun er hudlæge der kan konstatere dette. Institutionen er obs. og der tages de forholdsregler der skal.

 

Siden er sidst opdateret 9. marts 2020