Bestyrelsesmøde november 2019

Referat forældrebestyrelsesmøde 7. november 2019

Godekendelse af referat fra sidst

Alle godkender.

Nyt fra sydbyen


Souschef stillingen var slået op i sommers og der var 3 ansøgere til stillingen, men ingen matchede de ønskede kriterier. Sydbyen har derfor valgt at udskyde ansættelse af ny souschef. Den ny ansøgningsfrist er den 15/11-19. Der er indtil nu modtaget 1 ansøgning - én fra første runde, samt en der har kontaktet Sydbyen og gerne vil komme se institutionen. Mai-Britt Nielsen (Afdelingsleder) ønsker at søge stillingen og er derfor ikke med i ansættelsesudvalget. Helle er vikar på vest indtil 1. februar 2020, da det er på denne stue en ny medarbejder/souschef søges.

Marguerithe er starte d. 1/11-19 hos Sanglærker - tag godt i mod hende :)

Legepladsstatus:

Der er modtaget ibrugtagningstilladelse, så mandag d. 13/11-19 indvies den nye legeplads med deltagelse af børn og personale. En stor dag for både store og små, som har kigget på imens projektet har været i gang.

Status på nyt tag: 3 parkeringspladser vil i perioden være spærret af til håndværkerne og deres materialer. Derfor vil pladsen være mindre - tag derfor hensyn til hinanden. Da beboere fra Ærøvej også benytter sig af pladserne, henvises der til at parkere enten i de afmærkede båse på Fejøvej og for personalet på parkeringspladsen ved Bilka.

Der er kommet en henvendelse fra grundejerforeningen Idagård, som synes at nogle af træerne i Sydbyen er for høje og giver en del skygge. Der er aftalt med formanden at ejendomsservice kontaktes - Mai-Britt retter henvendelse igen for yderlig info om videre forløb om evt. beskæring.

Det er snart jul og i den forbindelse er stuerne gået i gang med at producere en masse julepynt til nisserne, så de kan pynte op i institutionen til første mandag i december. I december måned vil der bl.a. blive hentet juletræer, bagt juleknas, afholdes julefrokost, bedsteforældredag, julegudstjeneste, Lucia og besøg af selveste julemanden. Meget mere info vil komme i nyhedsbrevet for december.

Tabulex 

Pasning mellem jul og nytår samt 23/12-19 + 2-3/1-20. Da personalet har behov for at vide, hvor mange børn der kommer d. 23/12, 2/1 og 3/1 i forhold til planlægning er frist for tilbagemelding er d. 24/11-19.
Pasningen mellem jul og nytår finder sted i Møllegården.

Konstituering af Bestyrelsen


Bestyrelsesvalg - der var ingen ny opstillet, så derfor intet valg. Alle fra tidligere bestyrelse fortsætter. Bestyrelsen har stemt og denne ser ny ud som følgende:
Formand: Michelle
Næstformand: Mads C.
Referent: Elisabeth
Suppleant: Mads H.

Hvad skyldes den manglende interesse for at stille op til bestyrelsen? Vi vil gerne have flere med.

Evt


Michelle og Mai-Britt har deltaget i dialogmøde og fortæller:
At der opfordres til kreative forslag vedr. specialindsatser for at bringe omkostningerne ned. Indsatsen skal ske tidligere i forløbet - der arbejdes med tidlig opsporing i dagtilbud ved benyttelse af TOPI, men samarbejdet mellem dagtilbud - skole - uddannelse gør at mange informationer om den enkelte går tabt/i stå ved næste overgang. Forslag dertil lyder bl.a. på at informationerne skal følge den enkelte fra dagtilbud til skole og videre i uddannelsesforløbet.

I forhold til organisationsændringer er der ingen nye udmeldinger. Mai-Britt afventer svar.

Forældre ønsker at ledelsen giver besked på Tabulex ved sygdom i institutionen, såsom lus/børneorm/omgangssyge o.desl.

 

Siden er sidst opdateret 24. februar 2020