Info fra Slagelse Kommune

Skriv dit barn op til Sydbyen

Nyt fra Borgerservice -  Via små enkle tegnefilm
præsenteres borgerne på en let tilgængelig måde for, hvordan de søger om
forskellige offentlige ydelser digitalt, samtidig med at de får svar på nogle af
de spørgsmål, der ofte bliver stillet, f.eks. når borgere skal giftes, have
NemID, søge om et hjælpemiddel eller have skrevet deres barn op til daginstitution.
Herunder finder du videoinfo om hvordan du skriver dit barn op til plads i Børneinstitutionen Sydbyen. I undermenu finder du flere små videofilm der på en lettilgængelig måde informerer dig om hvordan du søger økonomisk friplads og hvordan du bruger dit Nem-Id

Skriv dit barn op til plads i Børneinstitutionen Sydbyen

Siden er sidst opdateret 25. maj 2020