Satellitten maj 2017

Nyt fra Satellitten i maj

Vi vil gerne takke jer for den fine opbakning til vores Forårskoncert.

I maj måned vil vi arbejde med projekt ”Villads fra Valby”, som er et brobygningsprojekt i samarbejde med 0.klassernne på Antvorskov skole.

Vi skal læse bogen og lave en masse forskellige og sjove opgaver, som omhandler Villads. Børnene skal også lave deres egen Villads bog. Projektet afsluttes mandag d. 15. maj, hvor vi skal mødes med 0. klasserne i Antvorskov hallen og lege forskellige lege.

Mandag d. 22. maj samt tirsdag d. 30. maj afholder vi bedsteforældredage – begge dage fra kl. 10-11.30.
Kl. 10 byder vi velkommen og derefter serverer vi kaffe, the, kage og saftevand. Herefter kan børnene vise deres bedsteforældre rundt og hygge sig med forskellige aktiviteter.
Husk at give besked, hvis jeres barn/børn tager med bedsteforældrene hjem.
Når arrangementet slutter kl. 11.30, spiser de tilbageblivende børn madpakker.

Husk vores Dimission fredag d. 16. juni kl. 10-12. Det er en stor dag for børnene og det betyder rigtig meget for dem, at I som forældre deltager ved denne begivenhed. Denne dag er den officielle afslutning for alle børn, herefter vil vi løbende sige farvel til børnene gennem sommeren og synge ”Farvel sang” for hver enkelt barn.

Hvis Jeres barn udmeldes pr. 31. juli 2017, behøver I ikke at foretage Jer noget, udmeldingen sker helt automatisk. Skal Jeres barn udmeldes tidligere, gør I det digitalt - direkte til central pladsanvisning på www.slagelse.dk.

Det er snart tid til at benytte solcreme og derfor skal I smøre Jeres børn med solcreme hjemmefra. Vi vil så smøre børnene, når vi går ud til middag. Vi køber solcreme og I skal derfor ikke selv medbringe. Se i øvrigt vores solpolitik på Sydbyens hjemmeside eller ved opslag i hovedbygningen eller i Satellitten.

Torsdag d. 11. maj er Malenes sidste dag inden barsel.

Følg os på Instagram; sydbyenslagelse _sat.

Satellittens direkte tlf. 23 93 39 26.

Venlig hilsen

Mette, Anni, Sabine

Lotte og Malene