Satellitten marts 2017

Nyheder fra Satellitten til dig

I denne måned vil vi arbejde med ”Fri for mobberi”. Vi vil tale om følelser og ansigtsudtryk. Hvordan aflæser man andre og hvad vil det f.eks. sige at være glad, vred, ked af det osv. Hvordan har man det indeni, når man føler en følelse? Vi vil ”angribe” projektet på forskellige måder – bl.a. vil vi lade børnene stille hinanden spørgsmål og filme hinanden omkring mobberi og om hvordan man viser omsorg og respekt overfor andre.

Det er snart tid til ”Førskolesamtaler”. I bedes skrive jer på en tid – sedlerne hænger på whiteboardtavlen i garderoben. Tag fat i dit barns primærpædagog, hvis I har brug for at aftale et andet tidspunkt, end de muligheder der er. Inden samtalerne vil I få en skriftlig beskrivelse af jeres barn med hjem. Denne beskrivelse skal I medbringe til samtalen og på skemaet skal I have tilføjet jeres kommentarer/vurdering af jeres barn.

I bedes skrive på Tabulex, om jeres barn holder fri de tre dage op til påske (10.11.12. april). Som udgangspunkt vil Satellitten være lukket og vi vil opholde os i hovedhuset – garderobe og køleskab skal dog benyttes i Satellitten.

Vi afholder Forårskoncert torsdag d. 27. april kl. 16.30 i Antvorskov kirke. Vi tager børnene med og så ses vi derovre.

Fredag d. 16. juni afholder vi Dimission her i børnehaven kl. 10. Denne dag betyder meget for børnene, så hvis I ikke selv har mulighed for at deltage, vil det være rigtig godt, at lade et familiemedlem eller god ven af familien deltage.

Hvis Jeres barn, inden skolestart, udmeldes pr. 31. juli behøver I ikke at foretage Jer noget - udmeldingen sker helt automatisk. Skal jeres barn udmeldes tidligere, gør I det digitalt - direkte til Pladsanvisningen.

Satellittens direkte tlf. 23 93 39 26.

Mvh

Mette, Anni, Sabine

Lotte og Malene