Satellitten maj 2019

Alle de gode nyheder i maj

SATELLITTENS NYHEDSBREV MAJ 2019

 

Vi vil gerne takke jer for den fine opbakning til vores Forårskoncert.

I maj måned vil vi arbejde med projekt ”Krible krable”, som er et brobygningsprojekt i samarbejde med 0. klasserne på Antvorskov skole.

Vi skal finde små dyr på legepladsen og på vores ture. Børnene vil få viden om dyrene og deres adfærd ved, at vi viser små film og læser om dyrene. Børnene tager billeder at de dyr de finder på vores ture.

Vi arbejder med antal og størrelses forståelse samt sortering, kategorisering og beskrivelse. Vi skal arbejde med nye ord for at kunne beskrive dyrene.

Husk vores dimission fredag d. 21. juni kl. 10-12. Det er en stor dag for børnene og det betyder rigtig meget for dem, at I som forældre deltager ved denne begivenhed.

Denne dag er den officielle afslutning for alle børn, herefter vil vi løbende sige farvel til børnene gennem sommeren og synge ”Farvel sang” for hver enkelt barn.

Hvis Jeres barn udmeldes pr. 31. juli 2018, behøver I ikke at foretage Jer noget, udmeldingen sker helt automatisk. Skal Jeres barn udmeldes tidligere, gør I det digitalt - direkte til central pladsanvisning på www.slagelse.dk.

Det er tid til at benytte solcreme og derfor skal I smøre Jeres børn med solcreme hjemmefra. Vi vil så smøre børnene, når vi går ud til middag. Vi køber solcreme og I skal derfor ikke selv medbringe. Se i øvrigt vores solpolitik på Sydbyens hjemmeside eller ved opslag i hovedbygningen eller i Satellitten.

Følg os på Instagram; sydbyenslagelse _sat.

Satellittens direkte tlf. 23 93 39 26.

Venlig hilsen

Mette, Anni, Amela

og Malene