Satellitten marts 2019

Nyt fra Satellitten

Det er snart tid til ”Førskolesamtaler”. I bedes skrive jer på en tid – sedlerne hænger på whiteboardtavlen i garderoben. Tag fat i dit barns primærpædagog, hvis I har brug for at aftale et andet tidspunkt, end de muligheder der er. Inden samtalerne vil I få en mail tilsendt med et link til et skema, som I skal udfylde og gemme.
Det vi har skrevet vil I få med hjem i en kuvert, så I har mulighed for, at læse det inden samtalen og kunne kommentere på det. Vi vil gennemgå det vi hver især har skrevet og derefter vil skolen få adgang til at læse skemaerne. På den måde får skolen en ide om børnenes kompetencer og potentialer. Det er vigtigt at I skriver hvordan I ser og opfatter Jeres barn.

Fredag d. 1. marts holder vi fastelavn. Vi starter kl. 10 i børnehaven, med at synge fastelavnssange. Derefter slår vi ”Katten af tønden” i Satellitten og spiser fastelavnsboller.

Vi afholder Forårskoncert onsdag d. 10. april kl. 16.30 i Antvorskov kirke. Vi tager børnene med og så ses vi derovre.

Fredag d. 21. juni holder vi Dimission her i børnehaven kl. 10. Denne dag betyder meget for børnene, så hvis I ikke selv har mulighed for at deltage, vil det være rigtig godt, at lade et familiemedlem eller god ven af familien deltage.

Hvis Jeres barn, inden skolestart, udmeldes pr. 31. juli behøver I ikke at foretage Jer noget - udmeldingen sker helt automatisk. Skal jeres barn udmeldes tidligere, gør I det digitalt - direkte til Pladsanvisningen.

Vi vil i den kommende måned begynde at øve sange til Forårskoncerten. Vi vil fortsat arbejde med tal og bogstaver samt øve ugedage, måneder, årstider, adresser og fødselsdage. Ligeledes vil vi begynde at arbejde med emnet ”Forår”.

Satellittens direkte tlf. 23 93 39 26.

Med Venlig Hilsen

Mette, Anni, Amela

og 2 x Malene.