Vuggestuen februar 2019

Nyt fra vuggestuen

Små Lærker:

I februar siger vi farvel til Thor og Vincent som starter hos St. lærker. Samtidig siger vi velkommen til Lilly og Valder hos Sanglærkerne og velkommen til Adi hos Skovlærkerne.

Skovlærkerne:

Vi fortsætter vores arbejde om kroppen. Vi snakker rigtig meget om hvor sidder hovedet, fødderne, hænderne og hvor sidder øjne, øre, næse og mund. Den næste periode vil vi forsøge os med ugens opgave for jer forældre og jeres børn. I må meget gerne støtte op om dette. Ugens opgave, vil være i tråd med det vi går og laver på stuen og månedens projekt.

Hver onsdag hænger vi en ny opgave op i vores garderobe. I må meget gerne fortælle om jeres oplevelser/erfaringer i gør jer, sammen med jeres børn. Denne opgave skal ses som et forsøg på at skabe samtaler mellem jer og jeres børn, om deres hverdag. Vi oplever at børnene lærer rigtig meget hvis i som forældre snakker med om det vi laver herover. Da børn godt kan lide gentagelser må man meget gerne gøre opgaven flere gange. Vi glæder os til at hører om jeres oplevelser.

Sanglærkerne:

Vi har haft og får flere børn på indkøring i februar. Derfor prioriterer vi ro og nærvær. Når der er stunder hvor det kan lade sig gøre laver vi aktiviteter på stuen.

Generelt for sanglærkerne og skovlærkerne

I må meget gerne tjekke om der er ekstra tøj i de hvide kurve, om det er de rigtige størrelser og om det passer til årstiden. Tag evt. hele kurvens indhold med hjem på weekend og tjek indholdet om det skal skiftes.

Husk at skrive afhentningstidspunkter på Tabulex, når i tjekker jeres barn ind. Vi bruger dette til at kunne se om børnene har brug for anden lur. Vi har desuden brug for at vide det, så vi kan sikre en god personale dækning for jeres børn.

HUSK blå futter. Børnene på stuen kravler og leger på gulvet hele tiden. Mange af børnene spiser hvad de finder. Derfor ser vi gerne at skidt, snavs og sten fra jeres sko bliver pakket ind i de blå futter.

OBS! Vi værner meget om vores samling om morgen. Denne samling foregår mellem 8.30-9.00. Det er her vi snakker om forskellige ting og om hvem der er kommet. Det er samtidig her vi synger månedens 5 sange. Vi ønsker at skabe ro omkring de børn der sidder ved bordet. Det skaber rigtig meget uro, hvis i som forældre skal give en besked eller jeres barn har svært ved at sige farvel.  Derfor har vi et meget stort ønske om at i respektere at komme enten inden samling eller efter. Vi vil forsøge i en periode at sætte skilt på døren, at vi holder samling.

Store Lærker:

Vi har sagt farvel til Oliver der starter på Vest, og velkommen til Thor og Vincent samt deres familier.

Vi har i januar arbejdet med eventyr, og det fortsætter vi med i februar. Det er primært ”Ulven og de 7 små gedekid” vi har fokus på, og børnene er ved at have et godt kendskab til historien. Oppe i børnehaven arbejder Vest med samme eventyr, og de vil spille historien for os sidst i projektet.

Fastelavn:

Vi holder fastelavnsfest fredag d.01.03, og her slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Børnene må meget gerne komme udklædte, og skal være her senest kl.9.15. Små Lærker slår ikke katten af tønden, men børnene må stadig gerne komme udklædte hvis de har lyst til det, og vi spiser også fastelavnsboller.

Der er mange der har vinterferie i uge 7, og derfor er Små og Store Lærker slået sammen mere end normalt. Store Lærker går i kælderen når det er muligt.

Mange Hilsner

Personalet fra Lærkereden.