Vuggestuen september 2019

Udeliv i vuggestuehøjde

Små Lærker:

Velkommen til Victoria der er pædagog, og skal være hos Sanglærkerne.

Også velkommen til Kamille, Bahar, Agnete og Nur samt deres familier.

I september arbejder vi med temaet bondegårdsdyr, og vi vil synge, lege, kigge billeder og være kreative omkring emnet, og flette temaet ind i de aktiviteter vi laver.

Vi har også fokus på udeliv, og vil bruge vores legeplads i det omfang vi kan afhængigt af vejret.

Skovlærkerne har mange små børn lige nu, og derfor vil aktiviteterne afspejle børnegruppen.

Nu er vi gået efteråret i møde, og det vil sige, at vi har behov for regntøj, termotøj og sutsko, samt at der er skiftetøj generelt. Vi ønsker at der er navn på tøj, sko og sutterne.

Derfor må i forældre gerne tjekke om garderoben er ”opdateret”.

HUSK:

Afleverer gerne jeres barn inden morgensamlingen kl.8:30 eller efter kl.9:00. Dette er for at give børnene ro og give os muligheden for fastholde børnenes opmærksomhed i samlingsstunden. 

Store Lærker:

Vi har sagt farvel til Arthur, Sandra og Kamma som er startet i børnehaven og byder Lilli, Sebastian, Malthe S, Malthe L, Muzeyyen og Anward samt deres familier velkommen hos Store Lærker.

Derudover siger vi velkommen til Sabine som er hos os i Camilla barselsvikariat.

I september har vi udeliv hver onsdag, hvor de ældste børn tager på tur i nærområdet. Det er Caroline, Signe, Lauge, Kris, Yelda, Vincent og Thor der skal på tur, og mødetid er senest kl. 9.00. Vi vil have fokus på hvordan vi kan bruge naturen, smage på naturen (samle og smage på æbler, blommer m.m.) og hvordan vi skal passe på den. Her vil vi eksempelvis samle affald.

 

Vi arbejder meget med selvhjulpenhed, at børnene selv skal prøve at tage tøj og sko på, øver i at gå på toilettet (når barnet er klar) og rydde op når man er færdig med noget. Det opfordre vi også til at i gør der hjemme, det er en stor tilfredshed hos børnene når de selv kan.

Vi har forældrekaffe fredag d.20 september fra kl.14.15 til 15.30. Her byder vi på frugt/kage, kaffe og saft. Vi håber at mange af jer har mulighed for at hygge lidt med os.

Mange hilsner

Personalet hos Små og Store Lærker.