Børnehaven september 2021

Fyrtårnet

Vi vil sige velkommen til Kamille fra store lærker, som starter hos os. Så tag godt imod Kamille og hendes familie.

Madpakker:

Jeres børn skal øve sig i, at være så selvhjulpen som muligt med deres madpakker. Det vil sige, at I skal tænke over hvordan maden bliver pakket ind, så jeres barn selv bedst muligt selv kan åbne op eller pakke ud. Hvis børnene skal bruge en ske eller gafle skal denne ligge i samme madkasse, hvor den skal bruges.

Der skal være tydelige navne på drikkedunke og madpakker og frugt madkasse.

Projekt:

Vores kommende projekt er et fælles projekt med de andre stuer, som kommer til, at handle om fugle. Vi vil lave nogle fuglekasser, se på fugle og lærer fakta om et par forskellige fugle.

Vest

Vi håber at I alle har haft en rigtig dejlig sommer?!

Vi siger velkommen til Lili og Theodor, der starter på Vest i september.

I denne måned starter vi på et nyt projekt om fugle, vi vil vælge en fugl, hver uge, som vi vil gå i dybden med, vi skal synge sange om fugle, klippe, klistre, male og se små film/klip om de fugle vi vælger.

Til samling vil vi dele børnene i 2 grupper, og her vil vi i begge grupper øve farver og former, samt snakke om foran, bagved og ved siden af. Dette må I også meget gerne øve der hjemme.

Til frokost har børnene fået faste pladser.

Hvis vejret holder vil vi igen finde nogle dag, hvor vi laver bål.

Øst

Velkommen tilbage efter sommerferien. I september byder vi velkommen til Emil som starter på Øst.

September måned står på nyt projekt om fugle.
Vi skal lave en masse forskellige fugle, fuglehuse og fuglereder.
Vi skal selvfølgelig også lære en masse om fugle. Hvad er en fugl? Hvor bor den? Hvad spiser den?

Vi har været så heldige at få en materialekasse fra Ramasjang og Vilde Vidunderlige Dyr. Den vil vi bruge forskellige ting fra i forbindelse med projektet.

Til samling vil vi bruge en masse tid på at øve os i at holde samling ved at vente på tur, lytte, være stille og holde numsen på gulvet. Det kan være rigtig svært og vi leger derfor og masse af det ind, hen ad vejen. Vi vil også øve os i at tælle – det må I også meget gerne gøre derhjemme.

Vi tager på tur til Skælskør Lystskov onsdag den 8/9, mødetid kl. 8. I tilfælde af dårligt vejr ændrer vi til en anden dato. Vi tager naturligvis forbehold for at der kan ske ændringer i corona retningslinjerne, som gør at vi ikke kan benytte offentlig transport.
Onsdag den 22. skal vi igen på tur. Mødetid kl.
Vi laver bål onsdag den 15. og onsdag den 29.

Månedens historie: Årgang 2017 – Fugl, årgang 2018 – Sylvia og fugl.

Månedens sang: Der sad to fugle på en snor samt jeg ved en lærkerede.

Fælles

Vejret er blevet mere omskifteligt og derfor er det vigtigt at alle børn har termotøj, regntøj, gummistøvler og kondisko med. Derudover skal alle huske at have sutsko med.
Vi bruger dagligt rigtig meget tid på at finde børnenes tøj i tasker og poser fordi det bliver for svært for børnene selv at finde det. Det vil være en kæmpe hjælp for jeres barn samt for personalet, hvis I hænger al overtøj op knagerne og stiller sko og støvler klar på risten.
Ajourfør jeres barns skiftetøj, så der altid er mindst to sæt skiftetøj i passende