Satellitten juni 2021

Dette bliver det sidste nyhedsbrev fra Satellitten, da vi i juli måned er i hovedhuset.

Vi har sagt farvel til Casper, som skal tilbage på skolebænken. Han har nu et halvt år tilbage af sin pædagoguddannelse og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden.

I denne måned siger vi velkommen til vores nye studerende, Linda, hun skal være hos os i et halvt år.

I juni måned vil vi arbejde med tal og former samt ”Fri for mobberi”.

Vi skal afholde ”Buddydage” for de kommende Satellitbørn. De nye børn bliver vist rundt af vores børn, som vil vise og fortælle hvad man kan lave, når man går i Satellitten.
Da alle børn har fået tildelt en Buddy, er det vigtigt at børnene er her disse dage.

Hold øje med opslag på tavlen i garderoben.

Hold ligeledes øje med hvilke dage vi skal spille fodbold og volley, dette vil også stå på tavlen i garderoben.

Fredag d. 25. juni holder vi dimissionsfest kl. 10-11.30.

Vi håber, at alle børn har mindst én forælder eller et andet familiemedlem som deltager, da denne dag betyder rigtig meget.

Vi vil starte med at holde en tale og bagefter kalde alle børn op, et barn af gangen, som så vil modtage et diplom samt deres billedmappe og en ”hue”. Bagefter serverer vi ”champagne” og lidt sødt.

Dimissionsdagen er dagen hvor vi officielt siger farvel. Da vi jo skal sige farvel til en del børn, markerer vi barnets sidste dag ved at synge en ”farvel og tak” sang som afslutning på tiden i Sydbyen.  Vi har besluttet at børnene ikke skal dele noget ud ved denne lejlighed - men det er vigtigt at I orienterer personalet om, hvornår Jeres barn har sidste dag, så vi kan sige ordentligt farvel til hinanden. Giv os venligst besked om, hvornår Jeres barn har sidste dag i institutionen, ved at skrive datoen ud for jeres barns navn på sedlen der hænger i garderoben.

Husk at børnene kun kan gå i Satellitten til og med den 31. juli – herefter skal I benytte Jer af skolens SFO, såfremt I har tilmeldt Jeres barn pr. 1. august.

Onsdag d. 23. juni holder vi Sct. Hans fest her I Sydbyen.
Vi synger sange og tænder Sct. Hans bålet kl. 10 – hvorefter der vil være saftevand og popcorn til alle børn.

I juli måned vil vi være slået sammen med børnehaven og opholde os i hovedhuset.

Rigtig god sommer og tak for lån af Jeres dejlige børn.

Satellittens direkte tlf. 23 93 39 26.

Venlig hilsen                                                                                                            

Anni, Jeanette, Cecilie, Linda og Malene