Satellitten marts 2021

Vi har nu afsluttet vores projekt om Natur og Miljø, som vi har arbejdet med siden nytår. Her har vi blandt andet lært, hvor skidt det er at smide skrald i naturen og hvordan vi passer godt på vores natur.

I den kommende måned skal vi arbejde med Villads fra Valby, der er et af temaerne i forbindelse med brobygningssamarbejdet med skolen. Vi læser bogen via dialogisk læsning, hvor børnene er delt op i 5 mindre grupper.

Vi læser de korte historier igennem en gang, herefter genfortæller børnene historien via stikordskort. Hver morgen er der tilknyttet en morgenopgave, der omhandler Villads fra Valby. Temaet fortsætter når børnene er startet i skole, så der vil de komme til at høre om Villads fra Valby igen.

I den kommende periode vil I i forbindelse med overgangen til skole, modtage et brobygningsskema i institutionen samt et brobygningsskema, der sendes på mail, det skal udfylde så skolen kan se det.

Med denne overgangsbeskrivelse har du muligheden for at videregive vigtig og relevant information om jeres barn til det dagtilbud eller den skole, som barnet skal overgå til. Dette giver det modtagende tilbud mulighed for at yde jeres barn særlig opmærksomhed og støtte i forbindelse med den kommende overgang, såfremt der er behov for det. Jeres viden suppleres af den/de fagprofessionelle, som har den primære kontakt med jeres barn.

Skemaet består af tre temaer:

- Information I vurderer er vigtig for den kommende overgang start og modtagelse

- Jeres barns styrkesider og særlige kendetegn

- Jeres barns eventuelle vanskeligheder og særlige udfordringer

Hvis der er brug for en samtale om det vi har skrevet og videregiver til skolen, vil der være mulighed for det. Kontakt primærpædagogen og lav en aftale.

Vi skal sige velkommen til Cecilie, som vi i februar ansætte i Mettes barselvikariat.

Vi vil opfordre jer til at huske jeres børn på at vaske fingre eller spritte af, når de kommer om morgenen, inden de sætter madpakker i køleskabet, samt overholde antallet af forældre i garderoben med 3 af gangen, så vi alle kan passe godt på hinanden i denne tid.

Vi ønsker jer et glædeligt forår, dog må vi beholde flyverdragterne på lidt endnu, og til de varme dage er det en god idé med termobukser og en jakke.

Satellitten direkte tlf.:23933926

Venlig hilsen

Malene, Anni, Jeanette, Casper og Cecilie