Førskolegruppen - Satellitten

5-6 år og snart klar til skole

Året før barnet skal starte i børnehaveklasse, flyttes han/hun til Satellitten 

Vi har valgt at samle de ældste børn i et selvstændigt hus, så de inden skolestart har mulighed for at knytte venskaber med de børn, de eventuelt skal gå i skole med senere og for, at de i trygge, kendte rammer kan prøve sig selv af i forhold til jævnaldrende.
Vi mener også, at børn i denne alder har brug for andre og større udfordringer i deres dagligdag end de yngre børn, og det har vi bedre mulighed for at give dem ved denne opdeling. 
 
Vi ønsker at give børnene spændende udfordringer, der netop passer til denne aldersgruppe. 
 
Det handler om aktiviteter og projekter, der styrker barnets selvværd og selvstændighed, intellektet og motorik, det sociale samvær og det at tackle sine følelser. Satellitten er et selvstændigt hus indrettet med: 
  • Hyggestuen, hvor man kan slappe af, tegne, spille spil og hygge. Det er her, I skal aflevere barnet om morgenen og hente det om eftermiddagen.
  • Atelier, her kan børnene male, lave sjove ting af papmache, træ, ler og andre materialer. 
  • Legerum, hvor der er masser af plads til at bygge, konstruere og lege. 
  • Café, hvor vi spiser frokost kl. 11.30 til 12.00 og eftermiddagsmåltid kl. 14.15.

Vi tager på ture, det kan være en tur ud i naturen, hvor børnene får motoriske udfordringer, kulturelle oplevelser eller andet, hvor de får brugt hovedet - altså får nye input, som de kan arbejde videre med.

Ind imellem laver vi også ”tøse-” og ”herreture”, da der ofte er stor forskel på, hvad piger og drenge finder interessante – og det synes vi, at man skal acceptere. 

Børnenes selvværd og selvstændighed er også noget, vi arbejder meget med i Satellitten. Vi tager udgangspunkt i det børnene er gode til; vi tager dem alvorlige, så de oplever at vi som personer finder dem vigtige og betydningsfulde. Det giver børnene en stor tilfredsstillelse selv at kunne klæde sig af og på, selv klare toiletbesøg og i det hele taget gøre sig så uafhængige af de voksne som overhovedet muligt. Denne selvhjulpenhed er meget vigtig for børnene i forhold til forberedelsen til skolelivet. 

Børnenes Satellit-karriere afsluttes med ”dimission” hvor de børn, som skal begynde i skole får ”diplom” og ”hue”, samt et par ord med på vejen af de voksne. 

I Satellitten vil vi gerne ”bygge bro” til skolen, således at vores børn kan få en glidende og god overgang til skolelivet. Derfor har vi et godt samarbejde med den lokale Antvorskov Skole. Samarbejdet går ud på, at vi mødes regelmæssigt og drøfter, hvad vi kan gøre for at give børnene den optimale overgang. 

I efteråret besøger de voksne o klasse på Antvorskov skole, en formiddag.

Spirene

Der kan være perioder, hvor der i Satellitten oprettes en gruppe som vi kalder Spirene.
Det er de ældste børn fra børnehaven  der rykker i Satellitten lidt før tid.
Det er når der opstår pladsmangel i børnehaven, altså at der i en periode indskrives så mange børn i børnehaven, at pladsen der bliver alt for trang.

Spirene indgår i dagligdagen i Satellitten, der vil dog være specielle aktiviteter eller projekter for Spirene, når førskolebørnene laver særligt planlagte skoleforberedende opgaver eller når de skal besøge skolen.
Vi finder det vigtigt at overgangen fra børnehave til Satellitten også for disse børn, bliver noget særligt.

Siden er sidst opdateret 9. juni 2017