Profil

Børneinstitutionen Sydbyen har en klar pædagogisk målsætning, der er grundlaget for alle vore aktiviteter.

Børneinstitutionen Sydbyen har en klar pædagogisk målsætning, der er grundlaget for alle vore aktiviteter. Børneinstitutionen er en dynamisk virksomhed med en stor grad af faglighed. Vi ønsker at udvikle børn til at være "livsduelige", såvel på kort sigt som på langt sigt. Vi er en aktiv del af helhedssynet for børn og unge i Slagelse Kommune og den vision der er tydelig i læringsgrundlaget for Slagelse Kommune:
"I Slagelse Kommune er vi optagede af, at alle børn og unge har lyst til og mod på at tilegne sig ny viden, færdigheder og erfaringer, så de udvikler sig til at mestre eget liv. Ambitionen er, at alle børn og unge bliver kompetente, kreative og demokratiske medborgere, der deltager aktivt i vores samfund".

Vi arbejder løbende med større eller mindre projekter der svarer til børnenes alder og tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. 

Vi ønsker

- at skabe udviklingsforløb for alle børn, hvor udgangspunktet er: 

  • Børnene i centrum 
  • Faglighed i centrum 
  • Tematisering af emner 

Vort mål er

  • At give børnene brugbare kvalifikationer 
  • At børnene lærer at proces og produkt er ligestillet 
  • At børnene opnår en faglig tilfredsstillelse 
  • At børnene lærer fordybelse gennem planlagt progression 
  • At børnene lærer gennem gentagelser 
  • Bevidst og aktivt at inddrage børn med særlige behov
Siden er sidst opdateret 3. juli 2017