Digital profil

Digitale værktøjer - Endnu flere udviklings muligheder i hverdagen

I Slagelse Kommune er der stor fokus på den digitale udvikling på alle områder. I Børneinstitutionen Sydbyen har vi gennem mange år været opmærksomme på digitalisering og vi har rigtig meget fokus på digitale medier som leg- og læringsredskab for børn mellem 0-6 år.
Vi opdeler vores digitale udvikling inden for tre fokusområder:

  • Digitale læringsredskaber
  • Digitale redskaber til dialog med hjemmet
  • Digitale redskaber til planlægning og dokumentation

Digitale læringsredskaber

I Sydbyen har vi forskellige digitale læringsredskaber. Det er den helt almindelige pc, videokamera, digitale kameraer og tablets.

Ikke mindst Tabletteknologien har gjort det muligt for helt små børn at bruge de digitale medier til leg og læring. Det ændrer forudsætningerne for, hvordan børn modtager læring, da børn via tablets får en mere fremtrædende og selvstændig rolle i læringssituationen. Brugerfladen i tablets er så intuitiv at små børn kan lege med dem på linje med træklodser og bamser. Hvis børn har adgang til tablets, bliver deres digitale færdigheder derfor grundlagt allerede fra vuggestuealderen.
Med en tablet har barnet for eksempel kamera, lydoptager, redigeringsprogram og afspiller i ét værktøj, som barnet nemt kan via den intuitive brugerflade. Barnet i børnehaven og Satellitten kan dermed være med til at skabe de billeder og den lyd, som barnet skal lære om, børnene bliver medskabere af deres egen læring og det giver sig til udtryk i mere engagerede børn. Med tablets i institutionen har vi altså nærmest erstattet pc, videokamera og det digitale kamera.
Når barnet hurtigt og nemt kan dele viden, apps og læringsmidler med sine kammerater via tablet, skabes viden og ideer i et eksperimenterende fællesskab. Brugen af tablets åbner for et helt nyt læringsmiljø. Vi har nøje udvalgt, hvilke spil/apps vi har i brug i institutionen. De skal understøtte pædagogik og læring!

Tablets har vist sig at bidrage positivt til inklusionsarbejdet. Børn, der har svært ved at følge med, kan udtrykke sig på andre måder via tablet, for eksempel via billeder eller lyd. Generelt set kommer de stille tilbageholdende børn mere på banen, fordi det bliver lettere og mere umiddelbart at udtrykke sig via tablets. Det skaber lighed, når alle børn uanset baggrund får de samme muligheder for at indgå i de grundlæggende samspil om digitale medier, som lægger grunden til børns digitale kompetencer.
Det er vigtigt for os at børnene efter Satellitten, møder op i skolen med en grundlæggende viden og kunnen, også i forhold til de digitale medier.
Tablets innoverer børns læring, barnet går fra udelukkende at være modtager af læring til at være medskaber af læring. På den måde lærer børn hurtigere.

Til dialog med hjemmet

Vi vil meget gerne tale med forældrene om barnets trivsel, hverdags oplevelser og aktiviteter. Vi har generelle informationer vi gerne vil viderebringe og vi har praktiske arbejdsopgaver med eksempelvis at krydse børn ud og ind, tage mod telefonbeskeder om børns fravær som sygdom eller feriedage, blot for at nævne nogle få eksempler. Vi vil også meget gerne være nærværende i forhold til børnene.

Her er den digitale kommunikation og information en stor hjælp. Tabulex er en rigtig god platform for denne kommunikation. Tabulex kan bruges på pc, tablets og mobiltelefon.
 Her noterer forældrene hjemmefra når et barn har fridag eller er syg, hvornår barnet afhentes og af hvem. Det er her forældrene angiver hvornår familien holder ferier og barnet derfor har fri, det er her forældre og personale har mulighed for at skrive til hinanden, eksempelvis kan personalet minde om at i morgen, skal børnene være i Sydbyen til en bestemt tid grundet en aktivitet ligesom vi hurtigt kan sende en besked ud til alle forældre, at vi har en børnesygdom, lus eller andet. Det vil sige hurtig og effektiv kommunikation i hverdagen.
Samtidig har vi digitalt komme/gå system som en del af Tabulex, hvor forældrene selv tjekker barnet ind når de kommer i Sydbyen og ud når barnet bliver hentet igen. Her er der også mulighed for at notere hvornår barnet bliver hentet og af hvem.
Tabulex er også vores stamkortsystem, hvor alle de nødvendige oplysninger om barnet, kontaktinformationer til forældrene og meget mere er samlet. Vi forventer at forældrene udfylder dette og i øvrigt vedligeholder med nye kontaktinformationer.

I Sydbyen har vi infoskærme som giver forældrene informationer og viden om dagligdagen. Infoskærmene er vores digitale opslagstavle og anvendes som en opslagstavle. Det er her forældrene kan se opslag om eksempelvis forældremøde, fælles aktiviteter og børnesygdomme. Det er touchskærme hvor forældrene har mulighed for at klikke sig ind til billeder af personalet, info om forældrebestyrelsen og info fra Slagelse Kommunes Borgerservice. Her er også den lokale vejrudsigt, pollental med videre.

Til planlægning og dokumentation

Vi arbejder digitalt med de pædagogiske mål og dermed den pædagogiske læreplan. Det at digitalisere den pædagogiske læreplan gør at den er meget mere "virkelig", den udarbejdes i nuet, mens vi arbejder med projektet. Med tablets kan vi eksempelvis notere oplevelser og tage billeder når det sker, altså "ude i felten" og det er vi sikre på er fremtiden.

Alle processer i et projekt beskrives, planlægges, gennemføres, dokumenteres og evalueres digitalt.

Processen er gennemskuelig og åben for alle medarbejdere i den enkelte virksomhed, ledelsen i virksomheden og for pædagogiske konsulenter samt ledelse i Center for dagtilbud, som har tilsynspligten i forhold til institutionerne i Slagelse Kommune.

Der er også en videns deling institutionerne imellem, da alle institutionerne er koblet på samme platform.

De pædagogiske mål og den pædagogiske læreplan bliver til ved en dynamisk, kontinuerlig proces med beskrivelse af mål, metodevalg, planlægning af praksis, dokumentation og evaluering over det pædagogiske arbejde, der rent faktisk finder sted her og nu.

Pædagogerne i Sydbyen arbejder med tablets i forbindelse med de pædagogiske mål og der finder en løbende udvikling sted.

Siden er sidst opdateret 24. november 2015