Historie

Hvorfor er vi os?

Før vi kan starte på en ny historie, må vi nødvendigvis kigge lidt tilbage i historien. For grunden til, at institutionen Sydbyen er, som den er, har jo en sammenhæng med, hvad den har været engang. 

Sydbyen blev oprettet i 1983 og var på det tidspunkt normeret til 60 fritidshjemsbørn samt 20 børnehavebørn. Men efterhånden opstod der et stort behov for flere daginstitutionspladser i området – ikke mindst for de yngste. Samtidig faldt behovet for fritidshjemspladser. Derfor fik vi en børnehavegruppe mere. 
 
Men det sluttede ikke med det. I 1992 fik vi bygget og istandsat kælderlokalerne, så der kunne indrettes en fritidshjemsgruppe til 30 børn og en vuggestuegruppe i stueplanet. Sydbyen blev dermed den første fuldt integrerede institution i Slagelse: Tre børnehavegrupper med hver 20 børn, en vuggestue med 12 samt en fritidshjemsgruppe med 30. 
Senere måtte vi sige farvel til vore fritidshjemsbørn. Til gengæld fik vi i stedet yderligere 11 vuggestuebørn. 

I januar 1994 sagde vi velkommen til yderligere 12 af de mindste. Det blev muligt ved at ombygge et stort værkstedslokale samt to lagerlokaler. På den måde gjorde vi vores til at afkorte ventelisternes længde i Slagelse Kommune. 

Politisk blev det besluttet, at der skulle oprettes fleksinstitutioner. Dette medførte, at Sydbyen med virkning fra 1. september 1997 blev en sådan institutionstype. Det vil sige, at vi ikke mere havde en fast normering til et antal vuggestue- og børnehavebørn, men kunne tilpasses det aktuelle behov uden hensyntagen til barnets alder. Den 1. oktober 1997 enedes man politisk om at nedlægge fleksbegrebet igen, og Sydbyen vendte tilbage til den tidligere struktur i løbet af sommeren 1998. Vi havde så 90 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn. 

I slutningen af 1998 begyndte vi igen at bygge. Vi har nu et spændende, anderledes og meget gennemtænkt selvstændigt hus med op til 44 børnehavebørn. - Vi kalder det Satellitten. Det blev taget i brug den 1. maj 1999. 
Huset er målrettet de fem-seks årige børnehavebørn. Det er vores førskolegruppe, hvor udvikling af kompetencer, der gør børnene klar til skole, er kodeordet. 

I børneinstitutionen Sydbyen udvikler vi til stadighed vores pædagogiske praksis i overensstemmelse med den til enhver tid aktuelle børnesammensætning. Dette kan medføre, at der skal forandres i husets indretning, således at dette understøtter vores pædagogiske praksis, - og så gør vi det! Med det skiftende behov for pladser i daginstitutionerne kan de skiftende strukturer ikke undgås. Men i Sydbyen har der gennem årene hele tiden været nye initiativer, nye strukturer og dermed ændrede vaner. Senest har vi i august 2011 konverteret 24 børnehavepladser til 12 vuggestuepladser - der manglede pladser til de små mens vi havde for få af de store på den kommunale venteliste. 
 
Fremtiden herfra er endnu større fleksibilitet og det er vi også klar til!
Det er svært at omstille sig, men personale og ledelse i Sydbyen vil altid være åbne overfor nye idéer og nytænkning på et arbejdsområde, der heldigvis aldrig forbliver status quo.