Bevægelsesinstitution

Slagelse Kommune er sammen med seks andre kommuner udnævnt til breddeidrætskommune af Kulturministeriet. Det betyder, at der i 2010-2012 er gjort en særlig indsats for at give børn og unge bedre muligheder for at bevæge sig. Der er  bl.a. sat øget fokus på bevægelse hos børn i alderen 3-6 år i breddeidrætsprojektet ”Aktiviteter i daginstitutioner”. Dette projekt har været så stor en succes, at kommunen har besluttet at fortsætte indsatsen, efter at det landsdækkende projekt er afsluttet.

Bevægelse og leg på nye måder

Gennem et samarbejde mellem Center for Skole og Fritid, Center for Dagtilbud og Kultur og Gerlev Legepark/Gerlev Idrætshøjskole (Gerlev), er der blevet etableret tretten såkaldte bevægelsesbørnehaver, altså børnehaver der har særlig fokus på børnenes bevægelse.  Bevægelsesbørnehaverne har deltaget i et udviklingsforløb, hvor det pædagogiske personale i samarbejde med en underviser har skabt en bevægelseskultur med fokus på fysisk aktiv leg og alsidig bevægelse som en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde. Gennem vejledning og støtte til det pædagogiske personale, har de tretten bevægelsesbørnehaver opnået en konkret viden om en lang række lege og bevægelsesformer, og fået for vane at opfordre og give plads til mange bevægelser i hverdagen.

Hvad er en bevægelsesbørnehave?

I samarbejde med Gerlev deltager vi i et undervisningsforløb. Undervisningen foregår ude på vores egen institution, hvor børnene deltager i den praktiske del af kurserne. Underviseren fra Gerlev tager ud til institutionen for at støtte og uddanne personalet til at give de gode aktive lege- og bevægelsesvaner videre til børnene. Alt pædagogisk personale deltager aktivt. Vi tilpasser forløbets indhold til børnenes alder og de fysiske rammer. Et udviklingsforløb varer 7 - 8 måneder og indeholder 6 moduler (perioden september 2013 – juni 2014). Når udviklingsforløbet er slut, bliver vi certificeret bevægelsesbørnehave.

Omkostningerne i forbindelse med hele forløbet bliver finansieret af midler fra breddeidrætsprojektet under Skole og Fritid, dog skal institutionerne selv give timerne til projektet.

Vi har i forbindelse med vores projekt "God praksis" som er omtalt andet steds på hjemmesiden, arbejdet målrettet med bevægelse og leg og der er ingen tvivl om at dette projekt har sat gang i rigtig mange nye tiltag i Sydbyen. Derfor er det helt naturligt at vi har ansøgt om at blive certificeret bevægelsesbørnehave og vi venter os meget af projektet.

For at blive certificeret bevægelsesbørnehave, skal institutionen gennem 6 moduler:

  1. Indledende interview.
  2. Grundkursus.
  3. Opfølgningsdag med coaching.
  4. Motorik og leg.
  5. Rådgivning og fælles snak om faciliteter.
  6. Familieaktivitet.

Det første møde (pkt. 1) er planlagt til den 17. september 2013 og projektet kunne afsluttes den 28.maj 2014 med en familie aktivitets eftermiddag i institutionen.

Projektgruppen Består af Anni Wøldike fra Satellitten, Julie Egede fra Store lærker, Janne Dahl fra VEST, Souschef Lis Lauritsen og afdelingsleder Mai-Brit Nielsen. Ib Jensen følger meget tæt op på projektet og deltager så vidt muligt i møder, opfølgningsdage med videre.
Anni Wøldige gennemførte ultimo 2013 et PD modul (pædagogisk diplomuddannelse), med titlen "Udeliv, krop og bevægelse - uderum pædagogik i praksis".
Arbejdsgruppen vil efter certificeringen og afslutningen på projektet, fortsat være central i forhold til opfølgning - første del er færdig, men det er nu bevægelsesaktiviteterne skal integreres i de daglige pædagogiske aktiviteter som en naturlig del af disse.

Det er naturligvis sådan at vi derfra fortsat skal arbejde målrettet med bevægelse i hverdagen, på forskellige niveauer. Der vil også være 2 årlige opfølgning og sparringsseminarer, som institutionen skal deltage i for at opnå recertificering.

 

Siden er sidst opdateret 18. februar 2016