Forældresamarbejde

Pædagogens samfundsmæssige roller i forældresamarbejdet

Vi søger indsigt

Hvordan ser pædagoger og forældre på forskellige krav og tiltag om tidlig læring?
Hvilke lokale traditioner, værdier og praksisser er der for pædagog-forældre samarbejdet i de deltagende institutioner?

Der er fokus på pædagogers og forældres roller og forventninger i det daglige samarbejde samt de muligheder og dilemmaer, som kan opstå dagligt i pædagogisk praksis omkring børns hverdag.

Projektgruppen udgøres af; Projektleder Lene S. K. Schmidt, lektor Dorit Gaarskjær Thomsen og adjunkt Kit Stender Petersen, alle fra Center for Pædagogik, University College Sjælland.

Projektbeskrivelse

I Forskningsprojektet er det overordnede formål at undersøge forskellige forventninger til pædagog-forældresamarbejdet, som kommer til udtryk i politiske krav og tiltag om tidlig læring, og hvilke mangeartede roller og forventninger som pædagoger og forældre til daglig har i forhold til hinanden, fx før og omkring børns skolestart. I projektet søges også belyst hvilke bredere traditioner og praksisser for pædagog-forældre samarbejdet der er i institutionerne, og der er fokus på de muligheder og dilemmaer, som kan opstå i samarbejdet i praksis, og hvor komplekst et dagligt pædagogisk arbejde er.

I projektet kombineres et policy studie af internationale og nationale strømninger for pædagog- forældresamarbejde på daginstitutionsområdet med participatoriske seminarer med ledere, pædagoger og forældrerepræsentanter fra fem udvalgte daginstitutioner. Projektet har som sigte, at deltagere fra daginstitutionerne – både ledere, pædagoger og forældre – får rum til i forhold til tendenser og udviklinger indenfor daginstitutionsområdet at styrke egne lokale ideer for pædagog-forældresamarbejdet omkring børns hverdag. I de deltagende institutioner som der er truffet aftale om det foretager projektgruppen mindre etnografisk inspirerede besøg, hvor den daglige praksis iagttages.

Hver deltagende daginstitution deltager med leder, pædagoger og forældrerepræsentanter i de participatoriske seminarer (den participatoriske metode tager udgangspunkt i borgernes egen erfaringsverden og opfattelse af virkeligheden) og der afholdes følgende seminar. Hvert seminar er a´ 3 ½ - 4 timer:

1) Seminar for ledere på tværs af daginstitutioner

2) Seminar for pædagoger på tværs af daginstitutioner

3) Seminar for forældrerepræsentanter på tværs af daginstitutioner

4) Et afsluttende fælles seminar på tværs af daginstitutioner

Projektet er med midler fra BUPL´s forskningspulje og løber fra 2016 - 2017.

Vi deltager med

Ledelse:
Souschef Mai-Britt Mathiesen

Pædagoger:
Janne Kjærgaard Dahl
Marika Hansen-Erck
Ditte Fog Brandt
Anni Wøldike

Forældre fra forældrebestyrelsen:
Formand Charlotte Jensen
Næstformand Elisabeth Rothborg Madsen

 

Siden er sidst opdateret 30. marts 2016