Pædagogiske mål

Nyt koncept for arbejdet med pædagogiske mål

En projektgruppe, med 9 dagtilbud og Center for Dagtilbud og Kultur, arbejder i 2013 på at virkeliggøre en ide, om en helt ny måde og metode at arbejde med pædagogiske mål på. Arbejdet består både af at udvikle den nye metode - og at det hele skal kunne ske digitalt.
Børneinstitutionen Sydbyen er en af de virksomheder der er med i projektgruppen, repræsenteret ved pædagog Pernille Welford og virksomhedsleder Ib Jensen.

Vi arbejder målrettet på at virkeliggøre dette projekt. Det at digitalisere den pædagogiske læreplan gør at den er meget mere "virkelig", den udarbejdes i nuet, mens vi arbejder med projektet. Med iPads kan vi eksempelvis notere oplevelser og tage billeder når det sker, altså "ude i felten" og det er vi sikre på er fremtiden.
Vi er i fuld gang med at udvikle selve programmet og den måde det skal fungere på, i samarbejde med de øvrige virksomheder, Center for dagtilbud og ikke mindst INFOBA, som er det IT firma der har opgaven.

Kort fortalt

Arbejdet med den pædagogiske læreplan skal gå fra papirform til digitaliseret form. Alle processer i arbejdet skal kunne beskrives, planlægges, gennemføres, dokumenteres og evalueres digitalt.

Processen skal være gennemskuelig og åben for alle medarbejdere i den enkelte virksomhed og for pædagogiske konsulenter og ledelse i Center for dagtilbud.
Det der er en absolut fordel ved denne digitaliserede udgave af den pædagogiske læreplan er at den ikke bliver til eksempelvis på en pædagogisk dag eller på personalemøder sidst på året. Den bliver til ved en dynamisk, kontinuerlig proces med beskrivelse af mål, metodevalg, planlægning af praksis, dokumentation og evaluering over det pædagogiske arbejde, der rent faktisk finder sted her og nu.

Hvor langt er vi?

Vi har i projektgruppen arbejdet meget med at få et optimalt system, et system der er helt nyt og derfor er det vigtigt for os at "finde på" nogle løsningsmodeller der kan omsættes til IT og som er nemt at gå til for brugerne. Vi har IPads i alle grupper i Sydbyen som medarbejderne afprøver løbende. Det betyder at med de deltagende virksomheders medarbejdere, er det en løbende afprøvningsfase hvor der bliver meldt tilbage til projektgruppen. Systemet bliver løbende rettet til så vi forhåbentlig får et fantastisk pædagogisk arbejdsredskab her.

Målet er at vi skal være endelig klar med udgangen af 2013, vi håber det lykkedes at overholde tidsplanen men prioriterer dog at det skal fungere fuldstændig inden det kan sendes ud til alle øvrige virksomheder.

Målet er nået

1 januar 2014 påbegyndte vi udbredelsen af systemet der nu i daglig tale kaldes for "Slagplan". Alle institutionerne i Slagelse Kommune anvender nu Slagplan.

Personalet i Børneinstitutionen har alle fået et kursus og alle skal nu arbejde med programmet i hverdagen. Vi forventer os meget af dette og er sikre på at dette i stor grad vil understøtte vore pædagogiske indsatser i hverdagen. Naturligvis skal der en vis indlæring og indkøring til men i og med at Sydbyen har været med fra starten af projektet, er vi kommet langt og der er det virksomhedsmål at Slagplan er fuldt ud integreret i Sydbyen inden udgangen af 2014.

Hvad skete der videre frem?
I Børneinstitutionen Sydbyen bruger alle systemet. Alle er i stand til at lægge projekter ind på Slagplan men det er vigtigt at vi hele tiden udvikler personalets færdigheder i brugen. Center for dagtilbud har løbende møder med lederne der fra starten var en del af projektet således at vi til stadighed styrker systemet og får rettet eventuelle fejl i tide.
Slagplan blev med interesse fulgt i undervisningsministeriet og dette medvirkede til at Børneinstitutionen Sydbyen fik en henvendelse fra undervisningsministeriet om at undervisningsministeren og H.K.H. Prinsesse Marie, gerne ville besøge institutionen for at høre om og opleve vores digitale projekter.
Der var naturligvis et større presseopbud og flere spændende artikler og film fra besøget, en spændende dag for alle børn og voksne.

Vi har haft undervisningsseance med konsulenter fra Undervisningsministeriet på et personalemøde i juni 2014.

Vi udvikler til hele tiden vores IT faglighed og er opmærksomme på nye tiltag, nye materialer der kan anvendes i arbejdet med børnene og uddannelse af personalet. I efteråret 2014 har vi 2 medarbejdere på pædagogisk diplomuddannelse med modul "mediepædagogisk håndværk" der i hovedoverskrifter har disse læringsmål:

  • Viden om mediepædagogiske principper og forskellige didaktiske metoder.
  • Indsigt i pædagogisk og professionel medieproduktion.
  • Lære at analysere, vurdere og vejlede i mediebaserede produktioner med fokus på indholds- og udtryksformer.
  • Samarbejdsfora om medieproduktion og analyse.
  • At den studerende kan undervise og vejlede i forskellige former for medieproduktion.
Siden er sidst opdateret 29. januar 2016