Sikkerhed

Vi gør hvad vi kan for sikkerhed i Sydbyen!

Inspektion og vedligeholdelse er en forudsætning for, at funktion og sikkerhed på legepladsen kan bibeholdes. Derfor fører vi løbende kontrol og tilsyn med legepladsen.

Dagligt tjek 

Hvor der ses efter for pludseligt opstået skader - hærværk og lignende, udjævning af faldunderlag, der ses efter glasskår og andre skarpe genstande på jorden og i faldunderlaget.

Kvartalsvis tjek 

Der gås mere detaljeret til værks. Redskaberne efterses for slid og stabilitet og bevægelige dele smøres og der foretaget eventuelle efterspændinger.

Hovedinspektion 

En gang årligt foretages en gennemgående legepladsinspektion, foretaget af en uddannet legepladsinspektør. Der udarbejdes en sikkerhedsrapport med fejl og mangler, som derefter bruges som udgangspunkt for eventuel renovering af legepladsen.

Legepladsinspektion 

En gang årligt har vi legepladsinspektion og modtager derefter rapport fra legepladsinspektøren.