Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn

Vi er opmærksomme på barnets trivsel

Der er desværre børn der udsættes for vold og seksuelle overgreb og dette har store konsekvenser for deres fremtidige muligheder for at klare sig godt.

Overgreb har store psykiske konsekvenser for barnet og det er vilkår der varer resten af livet og som kan gøre det vanskeligt at tage en uddannelse, passe et arbejde og selv skabe et grundlag for et sundt og trygt familieliv.

Med denne politik signalerer vi at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde i Børneinstitutionen Sydbyen.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn

Siden er sidst opdateret 3. juli 2017