Børnesår

Meget smitsomme sår, der skyldes bakterier

Smitteforhold

Smitten overføres ved direkte berøring og via genstande. Bakterierne overføres fra sårene, så længe de væsker, og så længe der er skorper.

Symptomer

Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, der dækkes af gullige skorper. Sårene kan sidde overalt på huden, men hyppigst omkring næse og mund.

Behandling

Børnesår kræver normalt lægebehandling. Forholdsregler: Da små børn har ikke forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er der stor risiko for smitte i børneinstitutioner.

Tilbage i Sydbyen

Børnene bør ikke modtages i institution, før sårene er tørret ind og skorperne er faldet af. Selvom der er iværksat behandling kan sårene godt smitte.