Fnat

Det er en kløende hudlidelse, der skyldes en mide

 Det er yderst sjældent vi oplever fnat i institutionen.

  • Smitteveje: Smitten sker ved hudkontakt af flere minutters varighed. Smitte udenfor husstanden er sjælden, men da børn i institutioner er "tæt på hinanden", sker der i sjældne tilfælde smitte i børneinstitutioner.
  • Smitte: Fnat viser sig ved kløe der opstår 3-6 uger efter smitten. Kløen er mest udtalt om natten. det klør over det meste af kroppen, men kradsemærker og udslæt sidder i overvejende grad på hænder, omkring navlen og bagen.
  • OBS! Børn under 1 år kan også have udslættet i hovedet. Selv ved udtalt kløe er der ofte kun få kradsemærker, hvorfor det kan være vanskeligt at stille diagnosen. Ved mistanke om fnat kontaktes lægen.
  • Tilbage i Sydbyen: Barnet må komme i institutionen efter endt behandling.