Rotavirus

Meget smitsomt

 Hvad er rotavirus-diarré?

Rotavirus-diarré skyldes infektion med rotavirus, der forårsager cirka 40 procent af akut svær diareè hos spæd- og småbørn i Danmark.

Af hensyn til spredning er det meget vigtigt at du holder barnet hjemme og straks giver institutionen besked.

Hvorfor får man rotavirus-diarré?

Rotavirus rammer bredt, der er ikke påvist specifikke risikogrupper for rotavirus-infektion, og udsættelse for smitte er den eneste egentlige risikofaktor. Rotavirus-sygdom ses derfor hyppigst hos børn i alderen 6-24 måneder, specielt hos børn i daginstitution eller spædbørn med ældre søskende, der bringer rotavirus-infektionen med hjem.

Smittevejen er fækal-oral, dvs. at smitten overføres fra afføringsforurenet materiale (f.eks. en ble) via hænderne til munden, enten direkte eller via en tredje person.

Rotavirus er ekstremt smitsomt, idet færre end 100 viruspartikler er nok til at overføre smitte. I Sydbyen er vi meget opmærksom på at have en god hygiejne som virker mod spredningen af de fleste diarrésygdomme, men er ikke tilstrækkeligt til at forhindre smittespredning af rotavirus.

Hvad er symptomerne på rotavirus-diarré?

Det er meget forskelligt, hvor sygt det enkelte barn bliver i løbet af den uges tid, infektionen normalt varer.

Rotavirus-infektion giver feber ledsaget af opkastninger og derefter vandtynd diarré. Sværhedsgraden af symptomerne er afhængig af barnets alder. Det har betydning, om barnet har været smittet med rotavirus tidligere. Første infektion efter tre-måneders-alderen er oftest sværest. Den hyppigste og alvorligste komplikation af rotavirus-diarré er dehydrering.

Hvad er faresignalerne ved rotavirus-diarré?

Hvis barnet har mange opkastninger og diarré, kan der i løbet af timer udvikles alvorligt væsketab (dehydrering). Derfor skal man holde øje med, om barnet tisser mindre, bleen forbliver tør eller blot mindre tung. Tørst og uro er de første tegn, derefter bliver barnet tiltagende træt og slap. Mundslimhinden bliver tør, og øjnene bliver indfaldne.

Hvad kan man selv gøre?

Giv hyppigt barnet rigeligt at drikke. Kontakt lægen hvis du er utryg