Skoldkopper

Du får den kun en gang i dit liv

Skoldkopper er en akut sygdom der viser sig med feber, udvikling af små knopper på huden, der bliver dækket af blærer i løbet af 3-4 dage for siden at blive dækket af en skorpe og hele op.

  • Smitteveje: Luftbåren smitte, men især ved direkte og indirekte kontaktsmitte fra den meget smitsomme væske i hudblærerne.
  • Inkubationstid: Fra 2-3 uger
  • Smittetid: Fra 10 dage efter smitte, indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind. Der er ofte kraftig kløe. Kradsning kan give infektion i sårene. Kløestillende midler kan fås på apoteket.
  • Tilbage i Sydbyen: Når barnet er rask og smittefri. Men barnet bør blive hjemme indtil 1 uge efter de første hudlæsioner er fremkommet, således at barnet er rask, ikke længere har friske udslæt og blærerne er tørret ind.