Medicin

Giv medicin i hjemmet, da personalet ikke gør

Det er ikke institutionens opgave at give et barn medicin, det er udelukkende forældrenes opgave. Derfor vil henvendelser angående medicingivning, hvor det ikke drejer sig om en kronisk lidelse, blive afvist af personalet. 

Personalet giver ikke jeres barn medicin - heller ikke penicillin, næsedråber, øjendråber/salve eller anden efterbehandling af sygdomme.
Dog vil vi i tilfælde, hvor der er tale om kronisk syge børn, naturligvis hjælpe forældrene så godt, det er muligt og i det omfang, lederen i samråd med medarbejderne finder det forsvarligt. Henvend jer, hvis dette er aktuelt. 

Er det aktuelt at give et barn medicin, vil I altid blive bedt om at komme med en vejledning fra lægen, der blandt andet indeholder virkninger, bivirkninger og dosis, samt hvordan medicinen bliver givet med videre.

Lederen skal altid skal inddrages. 
Og for en god ordens skyld: Det er strengt forbudt at lægge piller - selv vitaminpiller - i barnets madkasse eller på barnets garderobe.