Politik

Der er fokus på sundhed og trivsel

Hygiejne

Vi er meget opmærksomme på at hygiejnen er så god som det er muligt.
De voksne vejleder dagligt børnene om god håndhygiejne og alle børn får et ”vaske hænder kursus”. Børnene høre historien ”Prinsessen der ikke ville vaske hænder”.

Motion

Hver dag skabes rum for at barnet kan bruge og udvikle sin krop, det gøres bl.a. ved at bruge vores legeplads. Vores legeplads er skabt til at udfordre barnet på det fysiske plan, ud fra det enkelte barns behov.

I institutionen har vi et stort rytmik rum hvor barnet har rig mulighed for bevægelse. Rytmikrummet bliver både brugt til fri leg og struktureret rytmik forløb. Endvidere tager vi på ture i nærmiljøet, hvor barnet får motoriske udfordringer.

Vi er opmærksomme på kurser/temadage, hvor personalet får forståelse af, hvad fysisk aktivitet betyder for børns sundhed, indlæring og udvikling.
Sydbyen er certificeret bevægelsesbørnehave.

Social trivsel

Børnene mødes med respekt og forståelse for, at børn har forskellige evner og anlæg for at udvikle sig.

Børnene mødes anerkendende af nærværende voksne der skaber en tryg hverdag, og gennem det daglige arbejde vil vi være opmærksomme på barnets trivsel og psykiske tilstand.

Ved vores opdeling af børnene, vil vi skabe muligheder for venskaber og gode sociale fællesskaber.

Kostpolitik

Børnene skal have sund kost, som sikrer dem overskud til at deltage aktivt i hverdagen og sikrer dem optimal udvikling. Sund kost giver velvære og energi til gode lege, bedre koncentration og gladere børn.

Vi taler med børnene om kost, hvad er sundt og hvad er usundt, og der vil være mulighed for at smage på nye sunde fødevarer i børnegrupperne.

Madpakker

Madpakken er et hovedmåltid og derfor er det af stor betydning, at den indeholder mad der er rig på vitaminer mineraler og fibre, som barnet har brug for, for at trives og vokse. En god hovedregel er at der er groft brød i madkassen. Det er også en god ide at give noget frugt og grønt med. Madpakken er forældrenes ansvar, men vi vejleder gerne og ved forældresamtalerne er der mulighed for at tale om barnets madkasse.

Få gode tips og ideer til madpakken på Alt Om Kosts hjemmeside.

Eftermiddagsmad/mellemmåltider.

Ikke alle børn spiser store portioner ved hovedmåltiderne og for at de får dækket deres energibehov, er det vigtigt at de spiser flere gange i løbet af dagen.

Om formiddagen tilbydes vuggestuebørnene brød og et glas mælk. Børnehavebørnene har mulighed for at tage en mad eller et stykke frugt fra madpakken.

Om eftermiddagen medbringer hvert barn sin egen eftermiddags madpakke gerne indeholdende frugt, grønt og groft brød. Der serveres vand til.

Slikpolitik

I samarbejde med forældrebestyrelsen har vi vedtaget en slikpolitik som betyder, at slik er uønsket. Når et barn holder fødselsdag og ved familieforøgelse, kan det fejres med flødeboller, is eller kage.
Personalet kan ved særlige lejligheder dispensere for slikpolitikken.

Rusmiddelpolitik

Sydbyen tager udgangspunkt i Slagelses kommunes rusmiddelpolitik.

Derudover har vi udarbejdet en handleguide som personalet skal følge, hvis de oplever situationer hvor forældre kommer påvirket i institutionen.

Ved afhentning hvor forældrene er i synlig påvirket tilstand eller hvis der er mistanke om et misbrug, påhviler det den enkelte medarbejder at sikre at barnet/børnene kommer sikkert hjem.

Hvis forældrene er i en sådan tilstand, at de ikke kan varetage barnets behov, prøver vi i samarbejde med forælderen at finde en anden løsning på afhentning. Kontakt evt. andre på barnets stamkort og tilbyd at ringe efter taxa. - Hvis dette ikke er muligt skal medarbejderen på ingen måde optrappe en konflikt, men lade barnet gå med og efterfølgende kontakte politiet på 114. Lederen skal altid kontaktes i en sådan situation.

Ved mistanke om misbrug af rusmidler, eller ved bekymring om et barns trivsel, påhviler det ledelsen og pædagog i pågældende barns gruppe at tage en samtale med familien.

Rygning

Børneinstitutionen Sydbyen er røgfri arbejdsplads.
Børneinstitutionen Sydbyen er røgfrit område og det gælder på hele matriklen, døgnet rundt. Dette gælder for alle også forældre!

Solpolitik

Børneinstitutionen har en nedskrevet solpolitik der lever op til de retningslinjer såvel Sundhedsstyrelsen og Kræftens bekæmpelse anbefaler.
Vi redigerer denne løbende.