Studerende

Praktikbeskrivelse - vi præger fremtidens pædagoger

Studerende fra UCSJ

Vi modtager pædagogstuderende fra UCSJ.
 
Studerende er beskæftiget i vuggestuen.
I børnehaven er det som regel studerende i 1. praktikperiode, som er ulønnet og af kortere varighed.
I vuggestuen er det studerende i lønnet praktik i et studie/ansættelsesforhold af længere varighed.
Vi modtager i perioder også erhvervspraktikanter fra skolerne og andre erhvervsuddannelser.