Studerende

Praktikbeskrivelse - vi præger fremtidens pædagoger

Studerende fra UCSJ

Vi modtager pædagogstuderende fra UCSJ.
Studerende er beskæftiget i vuggestuen.
I vuggestuen er de studerende i lønnet praktik i et studie/ansættelsesforhold af længere varighed.
Vi modtager i perioder også erhvervspraktikanter fra skolerne og andre erhvervsuddannelser.