Studerende

Praktikbeskrivelse - vi præger fremtidens pædagoger

Studerende fra UCSJ

Vi modtager pædagogstuderende fra Professionshøjskolen Absalon.
Studerende i 1. praktikperiode. Praktikken afvikles i Små Lærker eller i Børnehaven. Det er virksomheden som har taget beslutning om, hvor praktikken vil foregå i den pågældende periode.
Studerende i lønnet praktik i et studie/ansættelsforhold af længere varighed er beskæftiget i Før skole gruppen.

- Praktikbeskrivelse 1. praktik:/media/12735025/praktikbeskrivelse-1-periode-2021.pdf (pdf - nyt vindue)

- Praktikbeskrivelse 2 og 3. praktik:                    /media/19496238/praktikbeskrivelse-2-og-3-periode-2021-003.pdf (pdf - nyt vindue)

Vi modtager i perioder også erhvervspraktikanter fra skolerne og andre erhvervsuddannelser f.eks. PA elever.