Vuggestuen

0 - 3 år - en god start på livet

Lærkereden består af 38 børn, som er fordelt i to grupper med fast tilknyttede medarbejdere. I vuggestuen tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Små Lærker

Hos Små Lærker er det den tætte relation og den helt nære omsorg, der er vigtigst. Vi skaber trygge rammer for, at børnene kan få lov at øve sig i socialt samspil med de øvrige børn og voksne.

Vi prioriterer at dele børnegruppen op i mindre grupper, så børnene føler sig trygge og kan udfolde sig, og de voksne kan være nærværende i relationen til det enkelte barn.

Små lærker er delt op i to stuer: Sanglærker og Skovlærker, som grundlæggende skal være rare og udviklende at opholde sig i. Vi har indrettet forskellige legemiljøer, der lægger op til leg, læring og udvikling.

Vi går i husets rytmikrum når det er muligt. Her er der er rig mulighed for bevægelsesaktiviteter med vores mange redskaber.

Ude på vores legeplads har vi også god mulighed for motorisk udfordring med en rutchebane, stor sandkasse og legehus. Vi har mulighed for at tage vogne og motorcykler frem. Derudover har vi 2 dobbeltklapvogne som vi bruger til, når vi går på ture i nærmiljøet.

Vores daglige struktur hos små lærker:

Kl. 6-7.15 Morgenmad i cafeen eller aflevering på Brumbassen

Kl. 7.30 Små lærker åbner

Kl. 8.30 Samling, vi tilbyder et mellemmåltid.

Kl. 9.00 Børnene bliver skiftet og nogle bliver puttet

Kl. 9.30-10.30 Aktiviteter

Kl. 10.30 Samling

Kl. 10-11 Spiser vi madpakker.

Kl. 11-12 Børnene puttes efter behov

Kl. 13.45 Eftermiddags måltid/frugt.

Kl. 16-16.20 Vuggestuen lukker, vi går i børnehaven

Hos små lærker er det vigtigt med en struktureret og genkendelig hverdag, hvor aktiviteterne er på børnenes niveau. Børnene udfordres både motorisk, sprogligt og sanseligt. 

Når små lærker åbner, vægter vi en stille og rolig morgen, hvor børnene får en god start på dagen. Til formiddagssamling synger vi månedens 5 sange, som tager udgangspunkt i det tema, vi har den måned.

Vi har aktiviteter hver formiddag for eksempel kunst, sanser, rytmik, ipad, udeliv og musik. Musik og sang bruges også over hele dagen i forskellige kontekster, enten som strukturerede forløb eller i en hyggestund. 

Store lærker

Når barnet er omkring 2 år starter tiden hos Store Lærker. Vi prioriterer nærværet og den tætte relation højt, både børnene imellem og barnet og den voksne.

Store Lærker består af 2 rum. I det forreste rum har vi konstruktionslegetøj, togbane, Lego, bøger og spil. Det er også her, vi klipper og klistrer. I det bagerste rum har vi dukkekrog, dukkehus, biler, dyr og køkkenting. Det er også på den bagerste stue, at vi sover til middag, og her har hvert barn sin egen seng og sovepose. Desuden har vi rytmikrummet, som vi ofte bruger både til strukturerede forløb og til at tumle i.

Vi lægger stor vægt på rum, plads og udfoldelsesmuligheder inde såvel som ude. Vi bruger den store legeplads og vores lille gårdhave, som vi har direkte adgang til. Vi er meget ude og tager også på ture rundt i nærområdet.

Det er vigtigt for os at være tæt på børnene, så de får en så tryg hverdag som muligt i Lærkereden. Derfor deler vi børnene op i mindre grupper, når det er muligt, og herigennem får børnene en god mulighed for at udvikle sig og skabe tætte relationer med de andre børn og voksne.

Vi vægter at overgangen fra små til store Lærker bliver en glidende overgang. I overgangen besøger barnet den nye stue, sammen med en velkendt voksen. Dette giver en tryg start som ikke bliver så overvældende. Det samme er gældende når store Lærker skal i børnehave.

Vuggestuen er en dag fuld af genkendelige begivenheder og rutiner. Eksempelvis formiddagsmad, samling, bleskift, madpakker, vaske hænder og middagslur.

En typisk dag hos Store Lærker:

Kl.6.00-7.15 Der tilbydes morgenmad i cafeen.

Kl.7.30 Her går vi på egen stue.

Kl.8.30 Vi holdet samling hvor vi spiser kiks/knækbrød. Til samling er der fokus på forskellige sproglige aktiviteter.

Kl.9.00 Her gør vi klar til dagens aktiviteter, ofte går nogle på legepladsen.

Kl. 11.00 Spiser vi madpakker.

Kl.12.00 Sovetid.

Kl.14.15 Eftermiddagsmåltid/frugt og eftermiddags aktiviteter.

Kl.16.20 Går vi i børnehaven.